Pukor

Pukor (även känd som Timpani Drum) är en trimmad bastrumma som kan replikera och förbättra tonhöjden för de lägre klingande bas instrument, kontrabas och tuba. Används i orkestrar sedan 1600-talet, pukor i orkestern roll har blivit olika och framstående och har sin egen unika roll i en orkester. Utvecklingen av pedal pukor innebär nu att en uppsättning pukor kan spela full kromatisk skalor.

View All Information

Timpani

Första 18 produkter som visar

Timpani pinnar

Första 22 produkter som visar

Timpani huvuden

Första 35 produkter som visar