Crossover

En Crossover är en enhet som används för att dela upp ljudsignalen frekvenser i olika band, så att signalen kan fördelas mellan högtalarsystem med separat, optimerad högtalare. Den vanligaste användningen av en crossover är att skilja bas frekvensbandet så det kan dirigeras till en subwoofer.

View All Information

Delningsfilter

Första 15 produkter som visas