Piano Modeller

Pianon är skapade i många olika stilar som passar den enskilde spelarens behov vare sig det är hemma, på scenen eller under resor. Det exakta årtalet för pianots uppkomst är ej kännt, men man tror att pianot som instrument skapades någon gång på 1700-talet då en cembalotillverkare ska ha tillverkat det första Akustiska Pianot.

View All Information

Mest populära pianon