Bågar för stränginstrument

Fören är en nödvändig del av varje sträng spelares arsenal och används för att böja den instrument, skapa längre och ihållande ljud. Med kolofonium, hår fibrer skapa friktion mot strängarna på instrumentet, vilket i sin tur skapar ljudet. Det är genom bågen att sträng spelaren skapar alla musikalitet och olika stilar av spelar genom instrumentet.

View All Information

Violin Rosetter

Första 38 produkter som visar

Viola bågar

Första 11 produkter som visar

Cello stråkar

Första 27 produkter som visar

Kontrabas stråkar

Första 9 produkter som visar