Orkestrala strängar

Strängarna på ett orkesterinstrument stränginstrument är den viktigaste delen av violin, altfiol, cello eller kontrabas. Det är det som skapar ton, tonhöjd och volymen av instrumentet. Skillnaden i de material och tjocklek av strängarna varierar också karaktären av de instrument som gör det ett ljusare eller mörkare klingande instrument.

View All Information

Violin strängar bästa säljare

Första 9 produkter som visar

Viola strängar bästa säljare

Första 3 produkter som visar

Cello String bästa säljare

Första 6 produkter som visar

Kontrabas stråkar bästa säljare

Första 4 produkter som visar