Dave Smith instrument

Gear4Music.com

Dave Smith instrument har producerat hårdvara Synthar sedan 2002. Dave Smith, som grundade sekventiellt går runt, har fortsatt ethos med DSI genom att producera kraftfulla och intuitiva Synthar med ett starkt fokus på analoga kretsar. View All Information

Dave Smith instrument syntar och moduler

Första 7 produkter som visas