12-Strängade gitarrer

12-Strängade gitarrer liknar vanliga 6-strängade gitarrer, men har 6 extra strängar som är stämda unisont, vanligtvis en oktav högre än dess standardmotsvarighet.

View All Information

12-Strängad akustisk gitarr

Första 90 produkter som visas