Tubor

Tuba är den lägsta lutande Bleckblåsinstrument med ett intervall mellan 1 1/2 och 2 oktaver lägre än för en trumpet. Tuba kommer i många former och storlekar, vanligen lägrade i Eb och Bb i Storbritannien, men det finns många Tubor lägrade i C och F. Tuba levereras med antingen 3-ventiler, som en basun, eller 4 ventiler med en kompenserande system, som införlivar instrumentet ner en 4.

Visa all information

Gear4music Tubor

Första 9 produkter som visas

playLITE-tubor av Gear4Music

Första 1 produkter som visas

Besson Tubor

Första 10 produkter som visas

Elkhart Tubor

Första 2 produkter som visas

Jupiter Tubas

Första 4 produkter som visas

Odyssey Tubor

Första 1 produkter som visas

Yamaha Tubor

Första 9 produkter som visas