Gonggongar

Den Orkestermusik eller symfonisk Gong (eller Tam-Tam) producera en mångsidig crash ljud som är mycket vanlig i orkesterverk. Det infördes under 1800-talet och blev populärt under 1900-talet, där kompositörerna brukade avsnittet slagverk skapa musikaliska bilder.

Visa all information

Bjällror

Första 124 produkter som visas

Gong tillbehör & hårdvara

Första 21 produkter som visas