Timpanis

Den Timpanis (kallas även Timpani Drum) är en trimmad bastrumma som kan replikera och förbättra tonhöjden för de lägre klingande bas instrument, såsom kontrabas och tuba. Används i orkestrar sedan 1600-talet, rollen av timpani i orkestern har blivit mångsidig och framstående och har sin egen unika roll i en orkester. evolution av pedal timpani nu innebär att en uppsättning timpani kan spela helt kromatisk skalor.

Visa all information

Timpani

Första 13 produkter som visas

TIMPANI tillbehör

Första 39 produkter som visas

Timpani huvuden

Första 36 produkter som visas