Pukor

Timpani (även kallad Kettle Drum) är en avstämd bastrumma som kan replikera och förbättra tonhöjden på de nedre basinstrumenterna, till exempel basbaren eller tuban. Används i orkestrar sedan 1700-talet, har timpaniens roll i orkestern blivit varierad och framträdande och har sin egen unika roll i en orkester. evolution av pedal timpani innebär nu att en uppsättning timpani kan spela full kromatisk våg.

Visa all information

Timpani

Första 11 produkter som visas

TIMPANI tillbehör

Första 39 produkter som visas

Timpani huvuden

Första 36 produkter som visas