Genomförande av Taktpinnar

Baton är förlängningen av dirigentens och med det flyter performantens musikaliska tankar och avsikter. Det är alltid viktigt att välja rätt stafett för det aktuella syftet. Ju större ensemble desto större stafetten är. Finns i ett antal olika former och material, det finns en stafett som passar allas behov och musikaliska karaktär.

Visa all information

Orkesterbitar

Första 31 produkter som visas