Stråkar för stränginstrument

Fören är en nödvändig del av varje sträng spelares arsenal och används för att böja den instrument, skapa längre och ihållande ljud. Med kolofonium, hår fibrer skapa friktion mot strängarna på instrumentet, vilket i sin tur skapar ljudet. Det är genom bågen att sträng spelaren skapar alla musikalitet och olika stilar av spelar genom instrumentet.

View All Information

Violin Rosetter

Första 78 produkter som visas

Viola bågar

Första 20 produkter som visas

Cello stråkar

Första 45 produkter som visas

Kontrabas stråkar

Första 16 produkter som visas