Expansion Pads

Expansion Pads är utformade för du ska kunna utveckla och bygga ut ditt digitala trumset. Expansion pads kan läggas till i befintliga digitala trumset och ges vilken funktion du själv vill, beroende på hur du väljer att ställa in den via trummodulen.

Visa all information

Mest populära Pad trigger

Första 21 produkter som visas