Pearl Reference

Gear4music.com

Pearl Reference Trumset är byggda med tanke på att varje enskild trumma är ett unikt instrument. Varje trumma, antingen Tom, Floor Tom, Virveltrumma eller Bass trumma, är individuellt konstruerad. Referenstrummor använder en roterande kombination av både 1,6 mm och 0,9 mm tjocka plagg i sin konstruktion, medan Reference Pure Drums använder endast 0,9 mm tjocka plagg . Visa all information

Pearl Reference

Första 4 produkter som visas