Pearl Reference Reference Trumsets

Gear4music.com

Pearl Reference referens Trumset byggs med uppfattningen att varje enskild trumma är ett unikt instrument. Varje trumma, oavsett om det är Tom, golv Tom, Virveltrumma eller bastrumman är individuellt utformad. Referens trummor använder en roterande combo av båda 1,6 mm och 0.9 mm tjocka skikten i dess konstruktion, medan Reference Pure trummor använder endast 0,9 mm tjocka skikten. Visa all information

Pearl referens trumset

Första 11 produkter som visas