World instruments

Världen instrument ger grunden till musik för många kulturer runt om i världen. Oftast förknippas med icke-västerländska kulturer, är världen instrument en viktig del av traditionella indiska, Afrika, Asien och Östeuropa musik.

Visa all information

Världsinstrument