Modulära & semimodulära system

Modular Synthesizer Systems finns som halvmodulära och helt modulära inställningar. Helt modulära system är kompletta synthesizer, byggda som en solid enhet eller med individuella komponenter. Semi-modulära synthar är en kombination av en traditionell synthesizer med CV-moduleringsalternativ.

Visa all information

Modulära & Semimodulära system

Första 81 produkter som visas