Virveltrumma Wires & String

Virveltrumma Wires är nyckelfaktorn för att skapa en Virveltrumma trummis karakteristiska skarpa ljud. Trådarna sträcker sig under spänning över snarens Virveltrumma och vibrerar när den övre huden slås. Virveltrumma ton bestäms av antalet snare, deras spänning och deras material.

Visa all information

Virveltrumma Wires

Första 56 produkter som visas