Kompressorer / Limiters

Kompressorer / Limiters används för att control det dynamiska omfånget på en audio signal genom antingen förstärker volymen av ett tyst ljud eller minska volymen av ett högt ljud mot ett tröskelvärde anges av användaren.

Visa all information

Mest populära kompressorer / Limiters

Första 41 produkter som visas