Sekretess och Cookies Policy

Uppdaterad den 12 oktober 2018 vid 8:37 am

Gear4music är fast beslutna att respektera din integritet och skydda all information som du lämnar. Denna sekretesspolicy anger Detaljer för den information som vi samlar in från dig och hur vi kan använda den informationen. Denna sekretesspolicy bör läsas tillsammans med, och förutom, villkor och Cookies politiken. Vänligen läs denna integritetspolicy noggrant. Denna sekretesspolicy gäller endast för din användning av Gear4music webbplatser. Partnerinstitutioner som tillhandahåller finansieringsalternativ (t.ex. Klarna eller V12) eller andra länkade webbplatser som finns på webbplatsen kan också samla in information och du bör rådfråga de andra parters sekretesspolicyer som lämpligt och tillämplig.

Gear4music är dedikerade att följa Data Protection Act 2018 och den allmänna uppgiftsskyddsförordningen för EU. Dessa benämns i denna sekretesspolicy "dataskyddslagarna". Dataskyddslagarna ger dig olika rättigheter när det gäller det sätt som vi lagrar och använder dina uppgifter. Dessa anges nedan i avsnitt "dina rättigheter under dataskydd lagarna".

I denna Sekretesspolicy är hänvisningar till "Gear4music", "vi" eller "oss" Gear4music Limited (UK företagsnummer 3113256), Holgate Park Drive, York, YO26 4GN, Förenade kungariket, som kommer att vara registeransvarig för personuppgifter behandlas enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy. I syfte att den Data Protection lagar, Gear4music Limited är registeransvarig med ICO registreringsnummer: Z3024686.

Vänligen kontakta Gear4music's uppgiftsskyddsombudet att göra en begäran enligt Data Protection Act eller EU förordningen om uppgiftsskydd eller om du har några frågor om din personliga information.

Uppgiftsskyddsombudet
Gear4music Limited
Holgate Park Drive
York
YO26 4GN
Storbritannien
E-post: dataprotection@gear4music.com

Om det efter den uppgiftsskyddsombudets respons du fortfarande missnöjd, kan du kontakta Information Commissioner. Detaljer för hur du tar ditt klagomål vidare kan hittas på den Information Commissioner's webbplats.

För att göra det lättare för dig att granska de delar av den sekretesspolicy som gäller för dig, har vi delat upp dokumentet i fyra sektioner. Ta dig tid att läsa avsnitt 1 (allmänt), plus avsnitt 2 (handel & utbildning) om det är relevant. Och om du ansöker om jobb på Gear4music, Läs även avsnitt 3 (kandidater). Det finns också en fjärde avsnitt om du har en officiell begäran uppdrag av polisen eller en offentlig myndighet. Observera att vi inte säljer produkter för inköp av barn. Vi säljer barnprodukter för inköp av vuxna. Om du är under 18 kan du använda Gear4music webbplatser och dela dina personuppgifter endast med deltagande av en förälder eller vårdnadshavare.

När vi använder följande ord i denna sekretesspolicy, kommer de ha följande innebörd:

"Konto" avses ett användarkonto som inrättats av en kund eller kandidat via deras relevanta webbplatser.

"Kandidaten" en individ som ger oss personuppgifter i syfte att överväga eller tillämpa för jobb.

"Personuppgifter" information som en Live-persons identitet kan fastställas. Exempel på personuppgifter inkluderar (men begränsas inte till) och efternamn, hem eller annan fysisk adress, e-postadress, telefonnummer, arbetshistoria och andra kontaktuppgifter.

"Besökare" en person som besöker vår hemsida.

"Webbplats" avses webbplatsen Gear4music.com inklusive https://www.gear4music.com/information/recruitment och alla internationella domäner (.be .cz .dk .de .es .fr .fi .it .nl .no .at .pl .pt .si .ch .sk. fi .se. co.uk)

"du", "din" vem interagerar med vår webbplats, inklusive kandidater, kunder och besökare.

AVSNITT 1: ALLMÄN INFORMATION

Gear4music är fullkomligt engagerade i att respektera din integritet och skydda all information du tillhandahåller. Vi använder bara information du tillhandahåller för att hantera beställningar du gör via en Gear4music websida, meddela dig när viktiga ändringar görs i vår service, och tidvis informera dig om relevanta produkter och tjänster vi erbjuder i linje med våra direktmarknadsföring regler. Vi kommer inte vidare befoga din information till tredje parter för syfte i marknadsföring eller forskning. Notera att vi kan behålla all data du tillhandahåller på den här websidan, även om du inte slutför din registrering genom att klicka 'Registrera nytt konto'. Denna kontaktinformation och data kan användas i syfte att kontakta dig för förfrågan om varför du inte slutförde din registrering.

Dessa villkor kan via detta URL när som helst, och en länk till dessa detaljer kommer att emailas till dig när du har placerat en beställning. För framtida hänvisning kan du spara en kopia av dessa villkor på din maskin, så att de kan tillhandahålls vid ett senare tillfälle. Du har rätten att få tillgång till din data och rätten att rätta, blockera och radera den när som helst.

Betalningsalternativ

Klarna

För att kunna erbjuda en uppsättning av olika betalningsalternativ behöver vi dela dina person-, kontakt- och orderuppgifter med leverantören av respektive betaltjänst. Klarna använder denna information för att bestämma om ni är berättigade till Klarnas betalningsalternativ och för att välja bästa möjliga betalningsplan och alternativ för er.

Allmän information om Klarna finns tillgänglig här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas sekretesspolicy.


1. Om informationen vi samlar in

Vårt mål att samla in personlig information från dig för att ge dig en smidig, effektiv och personlig upplevelse när du använder vår webbplats. Detta tillåter oss att tillhandahålla tjänster och funktioner som möter dina behov och anpassa vår service för att göra din upplevelse enklare och snabbare.

För att fullt kunna använda vår webbplats och göra inköp, måste du registrera dig som kund och du kommer att behöva ge oss dina kontaktuppgifter och lite annan information som krävs för att behandla alla beställningar du placerar med oss. Vi spårar automatiskt viss information om dig enligt ditt beteende på vår webbplats. Vi använder denna information för att göra intern forskning på våra användares demografi, intressen och beteendesätt för att bättre förstå och tjäna våra användare.

Vi använder ett webbanalysverktyg för att analysera webbplatsanvändning, hur våra användare kommer fram på vår webbplats, vad de gör på webbplatsen, vilken webbläsare de använder och på vilka operativsystem som används, osv. Denna analytics-data, som samlats in via ett JavaScript taggen i sidorna på vår webbplats, är dock inte knuten till personligt identifierbar information.

När du går in på våra webbplatser via alla metoder eller gör ett köp via webbplatsen, kan vi samla in, lagra och använda vissa av dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att registrera eller göra ett köp på webbplatser, vi ber om din:
-namn
-e-postadress
-postadress
-telefon kontaktuppgifter

När du gör ett köp, kommer vår betaltjänstleverantörer också samla in och bearbeta ditt kreditkort eller annan betalningsinformation. Om du kontaktar oss, kan vi också behålla en dokumentation av korrespondensen.

Vi kan också samla in uppgifter om dina besök på webbplatser som inte kan identifiera dig men registrerar din användning av våra webbplatser, inklusive exempelvis detaljer om hur länge du har använt webbplatsen och innehållet.

I linje med nuvarande cookie regelverk, kan vi också samla in datorns IP-adress för att hjälpa oss skräddarsy tjänsten till din plats.

Slutligen kan vi få information om dig från tredje part (såsom kreditupplysningsföretag) som har laglig rätt att avslöja denna information.

2. När, hur och hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Den information vi inhämtar från dig (inklusive personuppgifter) kan överföras till och lagras på, olika destinationer. Detta inkluderar inte destinationer utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Den kan komma att behandlas av personal som arbetar på olika platser utanför EES som arbetar för oss eller för en av våra webbutveckling, webbplats penetrationstester (även känd som "etisk hacking"), hosting, anslutnings- eller telekommunikation-tjänsteleverantörer. Genom att ge oss din information (inklusive personuppgifter), samtycker du till denna överföring, lagring och bearbetning. Vi kommer att vidta alla åtgärder rimligen nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vår rekryteringsportal drivs av EasyWeb Group (en handelsstil av Verticality Ltd.) med den registrerade adressen 15-17 Strixton Manor Business Centre, Strixton, Northamptonshire, NN29 7PA, United Kingdom. Företaget är ISO 27001 certifierat och alla applikationer och data förvaras på servrar i Storbritannien med dokument också förvarade med Amazon Web Services i Irland.

Personlig information kommer förvaras på våra egna servrar i Storbritannien. Vi använder också data-förvarings tjänster från Livedrive Internet Ltd., med ett registerat kontor på The Battleship Building, 179 Harrow Road, United Kingdom. Livedrive kommer inte flytta filerna innehållande din personliga information utanför EES och har implementerat lämpliga tekniska och organisationsmässig säkerhetsåtgärder designade för att skydda våra filer mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring, obehörig insikt, och andra olagliga eller obehöriga former av bearbetning, i överensstämmelse med Brittisk och Europeisk lag.

Tyvärr är överföring av information via internet inte alltid helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter kan vi intw garantera säkerheten för din information innan den överförs till vår webbplats. All överföring sker på egen risk. När vi mottagit din information, kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig tillgång.

Om du ansöker om en position hos våra Manchester kontor, kommer rekryteringsteamet använda data-hantering service från Trello Inc., med kontor på 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006. All data är enkrypterad under flytt och förvaring. Trello-tjänster förvaras på Amazon Web Services ("AWS") EC2 platform. De fysiska servrarna finns i AWS:s säkra data-center. Data-innehåll kan också hittas i Trello backups, förvarade i AWS EC2, S3, Glacier, och GCS. Trello är PCI-DSS certifierad och är en deltagare i U.S. Department of Commerces EU-US Privacy Shield program och har certifierat att de följer EU-US Privacy Shield principer. Trello, Inc. lyder under utredning och upprätthållande befogenheter av The Federal Trade Commission.

Vi använder endast information som du lämnar till att behandla ordrar du placerar på en Gear4music webbplats. Vi kommer att behålla dessa uppgifter så länge det är nödvändigt enligt ditt garantiavtal, enligt EU och nationella konsumenträttighetsförordningar eller tills relevanta krav på lagring för finansiella behov och skattemyndigheterna löper ut. När vi inte har pågående legitim verksamhetbehov för att bearbeta din personliga information, kommer vi att ta bort eller anonymisera den eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom informationen har lagrats i backup-arkiv), kommer vi sedan säkert lagra din personliga information och isolera den från vidare bearbetning tills borttagningen är möjligt.

Om du gav oss ditt medgivande att informera dig om våra exklusiva erbjudanden och rabatter, kommer vi att lagra dina uppgifter tills du ber oss att avanmäla dig från vår direktmarknadsföring eller tills du utövar din rätt att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter i någon annan form.
 

3. Hur vi använder informationen vi samlar in från dig

Vi använder den insamlade informationen från dig för att behandla din beställning. Genom att skicka en beställning kommer dina personuppgifter delas med försäljning-, kundservice- och lager-team på Gear4music. Vi behöver också dela dina data med relevant tredje part kurirföretag för att leverera ordern till din valda leveransadress.

Vår rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs ovan beror på den personliga informationen som är berörd och det särskilda sammanhang där vi samlar in den. Men vi kommer normalt bara samla in personlig information från dig
-där vi har ditt samtycke att göra så,
-där vi behöver personlig information för att utföra ett kontrakt med dig, eller
-När behandlingen är i våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina rättigheter.

I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig. Om vi ber dig att lämna personlig information för att uppfylla rättsliga krav eller utföra ett avtal med dig, kommer att vi klargöra detta vid den relevanta tidpunkten och råda dig om tillhandahållande av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (liksom möjliga konsekvenser för om du inte ger din information). Likaså, om vi samlar in och använder din personliga information beroende på våra legitima intressen (eller de av tredje part), kommer vi att klargöra för dig vid den relevanta tidpunkten vad dessa legitima intressen är.

Våra exklusiva erbjudanden och rabatter via e-post (direktmarknadsföring)
När du registrerar dig som ny kund på en Gear4music webbplats har du möjlighet att registrera dig för exklusiva erbjudanden och rabatter via e-post. Genom att kryssa i rutan 'acceptera', ger du oss ditt samtycke att skicka våra regelbundna försäljning nyhetsbrev och specialerbjudanden, rabatter och tävlingar till din registrerade e-postadress. Du kan alltid avanmäla senare genom att antingen: Logga in på ditt konto och ändra dina kommunikationsinställningar, klicka på "unsubscribe"-länken längst ner på våra e-postmeddelanden eller kontakta vår kundtjänstavdelning. Observera att undantag omfattar nödvändiga servicemeddelanden som orderbekräftelse och avsändandnings e-postmeddelanden.

Om du registrerat ett konto innan vi hade den opt-in-box vid registreringen har du istället chans till avanmälan från våra marknadsföringsmeddelanden i enlighet med Storbritanniens Data Protection Act 1998 och Privacy and Electronic Communications Regulations 2003. Om du köpt något från oss, gav oss dina kontaktuppgifter, och inte avanmälde intresse i marknadsföringsmeddelanden, tror vi att du har ett legitimt intresse i våra produkter och tjänster och tar gärna emot marknadsföring från oss om liknande produkter eller tjänster även om du har inte uttryckligen samtyckt. Följaktligen kommer vi att fortsätta skicka dig e-postmeddelanden efter nya integritet och data protection förordningar träder i kraft den 25 maj 2018. Vi behandlar naturligtvis din data i linje med bearbetningsprinciperna under den nya General Data Protection förordning (BNPR) och naturligtvis kan du välja bort när som helst.

Vår övergiven-checkout-påminnelse service via email
Om du skapade ett konto och lämnar websidan med ett föremål i din korg innan du slutfört köpet kommer Gear4music emaila dig en påminnelse. För denna service sammarbetar vi med Ve Global UK Limited (Företags nr. 10706696) vars registrerade kontor är på White Collar Factory, Old Street Yard, London, EC1Y 8AF. Gear4music kommer dela din email-adress, transaktions-datum, transaktions-ID och värde, med Ve Global. Gear4music och Ve Global är, tillsammans, gemensamma kontrollhavare med dig i fråga om denna service. Ve Globals respektive ansvar i detta fall finns i deras sekretess policy under: https://www.ve.com/privacy-policy

Till vem och varför vi kan lämna ut din information
Gear4music kommer aldrig att sälja dina uppgifter till tredje part. Men vi kan avslöja dina personuppgifter till tredje part när det tillåts enligt lag, inklusive:
(a) med ditt medgivande;

(b) till våra leverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster till dig, inkluderar detta:
-kurirer och andra logistikpartners som ger leverans av varor till dig;
-vår leverantör av kundrelation-management tjänster (som tillåter oss, till exempel att skicka personlig e-post till dig).
-vår leverantör för fillagring- och hanteringstjänster om du mailar oss direkt;
-vår betalningsleverantör för tjänster när du gör ett köp för att behandla din betalning; och
-vår kundservice programvara om du kontaktar vårt support-team;

Dessa leverantörers användning av dina personuppgifter kan vara föremål för deras egen sekretesspolicy, som finns tillgängliga på deras webbplatser, och som vi föreslår att du bekantar dig med i relevanta omständigheter som anges ovan.

(c) om vi är skyldiga att lämna ut eller dela din information för att uppfylla någon rättslig skyldighet, eller för att driva igenom eller tillämpa våra villkor och andra avtal; eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer för skydd mot bedrägerier och minskad kreditrisken.
 

4. Uppdatera din information

Du kan redigera informationen i ditt konto. Det är ditt ansvar:
-Att skydda mot obehörigt tillträde till ditt konto.
-Till logga ut från ditt konto när du inte använder det.
-Att hemlighålla dina inloggningsuppgifter.

5. Dina rättigheter enligt dataskydds lagar

Du har vissa rättigheter enligt dataskydds lagarna, inklusive:
1. Rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
2. Rätt att få veta vilka personuppgifter vi har om dig på vår databas och hur vi bearbetar data.
3. Rätt att begära att vi förser dig med en kopia (i vanliga fall elektroniska format) av alla personuppgifter som vi innehar om dig. Om du inte gör upprepade förfrågningar, kommer vi inte ta ut någon avgift för att förse dig med en kopia av denna data.
4. Rätt att begära att vi rättar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig.
5. Rätt att begära att vi oåterkalleligen raderar alla personliga data vi innehar om dig (så kallade "rätten att bli bortglömd"). Observera att det finns begränsade omständigheter där vi har laglig rätt att vägra att uppfylla denna begäran.
6. Rätt att begära att vi överför alla personuppgifter som vi innehar om dig (i en strukturerad, vanligt förekommande och maskinläsbar form) till en annan organisation är IT-miljö. Observera att vi endast lagligen är skyldiga att uppfylla denna begäran om det är tekniskt möjligt för oss att göra så.

Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen kontakta vår uppgiftsskyddsombudet.

Om du önskar att utövar någon av ovanstående rättigheter, kommer vi att åtgärda din begäran så snart som rimligen är genomförbart och, under alla omständigheter inom en månad.

6. Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar så att du kan besöka andra webbplatser som kan vara av intresse. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår hemsida, har vi inte någon kontroll över den andra webbplatsen. Därför, kan vi inte ansvara för skydd och sekretess av någon information du lämnar när du besöker sådana webbplatser. Du ska iaktta försiktighet och titta på sekretesspolicyn gäller för den aktuella webbplatsen.

7. Ditt samtycke

Genom att godkänna villkoren i vår sekretesspolicy, samtycker du till insamling, lagring, bearbetning och delning av din personliga information och annan information på ovanstående grunder.

Cookies

Vi använder ett antal olika cookies på vår webbplats. Om du inte vet vad cookies är, eller hur man kontrollerar eller ta bort dem, rekommenderar vi att du besöker för http://www.aboutcookies.org detaljerade anvisningar.

Nedan beskrivs de cookies som vi använder på denna webbplats och vad vi använder dem för. Vi arbetar för närvarande enligt "underförstådda samtycke" princip, vilket innebär att vi antar att du är nöjd med denna användning. Om du inte är nöjd, bör du heller inte använda denna webbplats, och ta bort Gear4music.com-cookies efter att ha besökt platsen eller surfa på webbplatsen med hjälp av webbläsarens anonyma användningsinställningen (kallas "Incognito" i Chrome, "InPrivate" för Internet Explorer, "Privat surfning" i Firefox och Safari, osv.).

Vi använder många cookies för att utöka kundupplevelsen, dessa inkluderar:

Annonscookies
Vi annonserar Gear4music på flera tredjepartiers sidor och reklamnätverk och använder cookies för att spåra vilka webbplatser du klickade på. Dessa inkluderar AdNxs, Click Fuse, Five.tv, Google Double Click, Guardian.co.uk och Rubicon projekt.

AdWords Remarketing
Vi använder en Remarketing Cookie för att visa mer relevanta annonser till användare baserade på deras beteende vid senaste besök på vår hemsida. Googles AdWords Remarketing förbinder aktiviteten av www.gear4music.com med Adwords reklamnätverket och Doubleclick-cookien. Att välja bort cookien Klicka här

Relaterade Cookies
tillåter oss att spåra hur du hittade Gear4music genom externa webbplatser och i vissa fall belöna dessa webbplatser.

Criteo
förser användare med personliga annonser när de valt besök andra webbplatser. Dessa annonser är baserade på produkterna som du har tittat på Gear4music-hemsida och kan också visa liknande produkter som du ursprungligen tittade på. Instruktioner om hur man kan förhindra att denna typ av reklam finns här.

Google Analytics
förser oss med information om hur användare använder webbplatsen så att vi kan förbättra och förfina kundernas "gear4music"-upplevelse. Användardata förblir alla anonyma. Du kan läsa mer om Googles position om sekretess när det gäller dess analytics tjänster på http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

QuBit
För att garantera effektiv leverans av våra cookies och tillhandahålla bästa möjliga användarupplevelse, använder vi QuBit för att hantera våra cookies. Det spårar inte information själv, men kommer ihåg specifika uppgifter som vi talar om för den att göra.

Session-Cookies
Vi använder sessionscookies för att komma ihåg din logg-in och vad du har lagt i kundvagnen. Dessa anser vi vara absolut nödvändigt flr att webbsidan skall kunna funktionera. Om dessa är inaktiverade, kommer olika funktioner på webbplatsen att inaktiveras - inklusive möjligheten att lägga beställningar.

Cookies från tredje partier
Vissa cookies används på vår webbplats som tillhandahålls av tredje partier, såsom sidor som innehåller inbäddade innehåll. Exempelvis kan YouTube-videor skicka cookies. Dessa cookies är utom vår kontroll och du bör kontrollera dessa tredje parti-webbplatser för mer information.

"Sharing Tools"
Om du använder sociala nätverk som Facebook och Twitter för att dela information om Gear4music hemsida, kan du skickas cookies från dessa webbplatser. Dessa cookies är utom vår kontroll och du bör kontrollera dessa tredje parti-webbplatser för mer information.

Ditt samtycke

Genom att godkänna villkoren i denna sekretesspolicy, godkänner du de cookies som refereras till ovan sätts på din enhet.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst, så vänligen läs den ofta.

Data Protection Service

Du kan få ytterligare information om lagar om dataskydd och sekretess genom att besöka informationsledamotens hemsida på: https://ico.org.uk/for-thepublic/.

Integrering av Trusted Shops Trustbadge

Efter att en kund utfört en beställning, införlivas Trusted Shops Trustbadge på Gear4musics webbsida för att visa vårt Trusted Shops-förtroendemärkning för kunder och de recensioner som slutligen samlas, såväl som produktförsäljningen för Trusted Shops. För att balansera dessa intressen, bidrar detta till att skydda våra legitima och rådande intressen när det gäller att optimera marknadsföringen av ifrågavarande erbjudande. Trustbadge och de tjänster som annonseras är ett erbjudande från Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Tyskland.

När en trustbadge visas, lagrar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som innehåller till exempel din IP-adress, datum och tid för hämtning, överförd datavolym och leverantören (åtkomstdatan) ifråga utöver att dokumentera hämtningen. Denna åtkomstdata utvärderas inte och kommer automatiskt att överskrivas sju dagar efter ditt besök på vår webbsida. Annan personlig information överförs endast till Trusted Shops om du bestämmer dig för att använda Trusted Shops-produkter eller redan har registrerat dig för användning. I detta fall gäller avtalet mellan dig och Trusted Shops. .

AVSNITT 2: SEKRETESSPOLICY FÖR HANDELSKONTO & UTBILDNINGSKONTO

Gear4music ger möjlighet för företag, institutioner och skolor (grundskolor, högskolor eller universitet) för att öppna ett handel- eller utbildningskonto. Dessa institutionella konton är inte personliga konton men länkas till relevant rättssubjekt som de tillhör. Vi uppmuntrar enskilda anställda i dessa institutioner att ge så få personliga detaljer som möjligt, men överallt där information från en namngiven individ används, är informationen personlig och de allmänna reglerna i avsnitt 1 i denna policy gäller.

För uppfyllandet av vårt avtal med behöriga institutioner och legitima intressen för verifiering av information och en effektiv affärsrelation med kontohavaren, kan det vara nödvändigt att dela personlig information som hålls på det institutionella kontot med andra personer och avdelningar inom samma institution. Även om Gear4music syftar till att kommunicera enbart med registrerad huvudsakliga kontaktperson, kan de efter gottfinnande, och efter lämplig ID-kontroll, också behandla andra medlemmar av det kontoförande institutet. Om en individ vill invända mot denna datadelning, bör de göra det genom att omedelbart kontakta Gear4music efter att ha öppnat ett institutionskonto, kan Gear4music ändra det institutionella kontot till ett personligt konto för att skydda den enskildes personliga integritet.

Institutionella kontoinnehavare måste alltid hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade och underrätta Gear4music omedelbart om registrerade medlemmar i personalen ändras eller lämnar sin anställning.
 

AVSNITT 3: KANDIDATER

I det här avsnittet beskrivs vilken information som Gear4music samlar in från kandidater, och hur den informationen används av företaget. Denna sektion är enbart tillämplig på arbetsansökningar och andra rekryteringsärenden och är inte relevant för andra användare eller våra kunder i allmänhet.

1. Vilken information vi samlar in från dig

När du ansöker om ett jobb hos oss (antingen via webbplatsen eller på ett annat sätt) samlar vi in och lagrar vissa personuppgifter och annan information som gäller dig. Dessa uppgifter omfattar bl.a.:

• Fullständigt namn;
• Kontaktuppgifter, inklusive telefonnummer och e-postadress;
• Arbetshistoria, utbildning, kompetens, erfarenhet och all annan information som ingår i din CV;
• Detaljer om vilka jobbtyper du som kandidat föredrar;
• Svar på frågor som vi ställer för att fastställa din lämplighet för det jobb du anhåller om..

Vi samlar också in och lagrar information om när och hur du använder webbplatsen, inklusive aktivitetsdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, även om vi inte medvetet samlar in personuppgifter som en del av dessa aktiviteter.

Beroende på roll, kommer kandidater ombes att samtycka till att deras personliga information används för anställnings-screening. Ytterligare detaljer kommer ges i samtyckes-förkunningen och dess stödjande dokument. Gear4music samarbetar med Know Your Candidate Ltd (registerad i England: 6872627, ICO-registrering: Z1860832, 1 City Approach, Albert Street, Eccles, M30 0BG), som kommer bearbeta informationen i överensstämmelse med deras sekretess policy som kan ses på www.knowyourcandidate.co.uk/privacy-policy.
 

2. När, hur och hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Den information som vi samlar in från dig (inklusive personuppgifter) kan överföras till olika mål och lagras på olika håll. Detta omfattar inte platser utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Informationen du ger kan däremot behandlas av personal som arbetar för oss utanför EES , eller för en av våra webbplatsutvecklings-, webbplatspenetrationstestnings- (även kallad "etisk hacking"), hosting-, anslutnings- eller telekommunikationstjänstleverantörer. Genom att ge oss tillgång till din information (inklusive dina personuppgifter) godkänner du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolitik.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte alltid helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera dess säkerhet innan den skickas till vår webbplats. vilken som helst överföring sker på dina egna risk. När vi har fått din information kommer vi att använda strikta rutiner och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Vi lagrar dina personuppgifter i mer än ett år efter att du slutat aktivt använda ditt konto, då kommer dina personuppgifter att avsiktligt avlägsnas.

3. Hur vi använder den information vi samlar in från dig

Vi använder den information som samlats in från dig för att bearbeta din arbetsansökan. Genom att lämna in en arbetsansökan kommer dina personuppgifter att delas med rekryteringsgruppen hos oss på Gear4music, inklusive eventuella rekryterande direktörer som deltar i beslutsprocessen. Vi lovar att behandla din personliga information konfidentiellt och endast dela den med behörig personal som deltar i rekryteringsverksamheten.

Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter baseras på ett legitimt intresse - vi bör kunna ha tillgång till informationen för att kunna överväga och behandla din arbetsansökan. .

Vi kan också använda din anonymiserade data för att analysera rekryteringsaktivitet, trender och dessutom har vi som avsikt att förbättra rekryteringsaktiviteterna och processerna i den nära framtiden..

4. Uppdatering av din information

DDu kan redigera vilken som helst information i ditt konto. Det är på ditt ansvar att::

• Att skydda dig mot obehörig åtkomst till ditt konto.
• Att logga ut från ditt konto när du inte använder det.
• Att hålla dina inloggningsuppgifter hemliga.

5. Dina rättigheter enligt lagen om skydd av personuppgifter

Du har vissa rättigheter enligt lagen om dataskydd, såsom:

1. Att när som helst att återkalla ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter.
2. Att få veta vilka personuppgifter vi har om dig i vår databas och hur vi bearbetar den. .
3. Att begära att vi ger dig en kopia (i ett vanligt elektroniskt format) av alla personuppgifter som vi håller om dig. Om du inte gör upprepade förfrågningar debiterar vi inte en avgift för att ge dig en kopia på dessa uppgifter. .
4. . Att begära att vi korrigerar eventuella felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi har om dig.
5. Att begära att vi helt och hållet och avlägsnar alla personuppgifter som vi har om dig (en så kallad "rätt att bli glömd"). Vänligen observera att de omständigheter där vi lagligen har rätt att vägra att följa denna begäran är begränsade.
6. Att begära att vi överför alla personuppgifter som vi håller om dig (i en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbar form) till en annan organisations datorsystem. Observera att vi endast är lagligen skyldiga att följa denna begäran om det tekniskt sett är möjligt för oss att göra det.

Om du vill vidta några av de åtgärder beskriva ovan, vänligen kontakta vår datasäkerhetsförvaltare..

Om du vill vidta några av de åtgärder beskriva ovan, kommer vi att vidta åtgärder så snart som möjligt och i vilket fall som helst inom en månad. Ifall du vidtar en av dessa åtgärder, kan det innebära att vi inte kan fortsätta att behandla din arbetsansökan..

6. Länkar till andra webbplatser

Vår hemsida kan innehålla länkar som gör det möjligt för dig att besöka andra webbplatser som kan vara av intresse. Men när du har använt dessa länkar för att lämna vår hemsida har vi ingen kontroll över den andra webbplatsen. Därför kan vi inte ansvara för skyddet och integriteten av all information som du lämnar när du besöker dylika webbsidor. Du bör vara försiktig och titta på sekretesspolitiken som gäller för webbplatsen i fråga.

7. Ditt samtycke

Genom att godkänna villkoren i vår integritetspolitik samtycker du till insamling, lagring, bearbetning och delning av dina personuppgifter och annan information på grundval av ovanstående.

AVSNITT 4: DATABEGÄRAN AV POLIS ELLER SKATTEMYNDIGHETER

Om du arbetar för polisen eller en annan offentlig myndighet och behöver information från oss för förebyggande eller detektion av brottslighet, anhållning eller lagföring av brottslingar, eller bedömning eller samling av skatt eller tull. Vänligen kontakta vårt uppgiftsskyddsombud direkt på dpo@gear4music.com

Vänligen uppge namn, myndighet och kontaktuppgifter till det relevanta ombudet som gör begäran. För en snabbare identitetskontroll är polis bricka också bra. Förklara vilken information som begärs och varför, så detaljerat som möjligt. Om vi inte bör informera den berörda om din förfrågan, vänligen informera om detta och ge anledning. Vi kommer att behandla din förfrågan så snabbt som möjligt. Vänligen förstå att begäran på andra språk än engelska, tyska, svenska eller franska tar längre tid att bearbeta. Begäranden från myndigheter utanför EU eller EES kan ta längre tid på grund av ytterligare samråd med myndigheterna i Storbritannien.