Trummaskiner

Takt och slagverk efter din egna fantasi. Trummaskiner gör det lätt för dig att skapa trumrytmer. De efterliknar ljudet av trummor och slagverk och kan producera unika ljud. Du kan programmera dina egna rytmer och ljud med inbyggda förinspelade trumsamplingar/syntes för att skapa grunden för dina spår. När du köper på Gear4music får du dessutom en tvåårs garanti.

Visa all information

Mest populära trummaskiner

Om trummaskiner

Trummaskiner använder sampling eller syntes för att sekvensera eller spela in slagverksljud med hjälp av pads eller knappar. Många inkluderar en stegsekvenserare för att tillåta användare att sekvensera taktslag steg för steg. Sådana trumaskiner är otroligt mångsidiga och erbjuder möjlighet att skapa melodiska slagverksekvenser utöver konventionella trumljud. Genom att utnjyttja samplingar och time stretching är det lätt att öka de månsidigida möjligheterna som trummaskiner ger och skapa fantastiska nya ljud från ett originalt sampel.

Typiskt tillåter trummaskiner dig att göra sampling 'on-the-fly' och spela in i realtid. Utöver att vara populär i elektronisk musik, kan trummaskiner också användas istället för en trummis, ifall trummisar inte är tillgängliga eller önskvärda.

Fler och fler programvarustudior innehåller trummaskinenheter som erbjuder expansiva samplingsfunktioner. MIDI-styrenheter kan ge känslan och interaktionen av en hardware-trummaskin i ett mjukvarupaket.