GEAR4MUSIC REGLER & VILLKOR

Uppdaterad 21 juni 2022

 

INTEGRITET OCH COOKIE POLICY

Vår fullständiga sekretess- och cookiepolicy kan ses här

KUNDKLAGOMÅL

I händelse av att kunden behöver lämna ett klagomål, bör de först ringa 08-124 103 60 eller skicka e-post till customerervices@gear4music.com eller använda onlineformuläret på vår kontaktsida på Gear4music.com. I många fall löses ett klagomål bäst av den person som är ansvarig för problemet i fråga. Om klagomålet har tagits emot av den personen kan de kunna lösa det snabbt och kommer att göra det om möjligt och lämpligt.

Oavsett om klagomålet har lösts eller inte, kommer klagomålinformationen att skickas till kundtjänstledaren inom en vecka. Vid mottagandet av klagomålet registrerar kundtjänstledaren det i klagomålsloggen. Om det inte redan har lösts, delegerar de en lämplig person för att utreda och vidta lämpliga åtgärder. Om klagomålet hänför sig till en specifik person, bör de informeras och ges en rättvis möjlighet att svara. Klagomål ska bekräftas av den person som hanterar klagomålet inom tre arbetsdagar.

Bekräftelsen ska säga vem som hanterar klagomålet och när den klagande kan förvänta sig ett svar. Helst bör klagande få ett definitivt svar inom två veckor. Om detta inte är möjligt eftersom till exempel en utredning inte har slutförts ska en lägesrapport skickas med en indikation på när ett fullständigt svar kommer att ges. Oavsett om klagomålet är motiverat eller inte, ska svaret till klaganden beskriva de åtgärder som vidtagits för att undersöka klagomålet, slutsatserna från utredningen och alla åtgärder som vidtagits som ett resultat av klagomålet. Om klaganden anser att problemet inte har lösts tillfredsställande i ett steg, kan de begära att klagomålet granskas på styrelsenivå. I detta skede överlämnas klagomålet till styrelsen. Begäran om granskning av styrelsen bör bekräftas inom en vecka efter mottagandet. Bekräftelsen ska säga vem som ska hantera ärendet och när klaganden kan förvänta sig ett svar.

Europeiska kommissionen har inrättat en konsument Online Dispute Resolution (ODR) plattform som gör det möjligt för konsumenter som har ett klagomål om en produkt eller tjänst köpta online att lämna in klagomålet via ett online-klagomålformulär. För detaljer om denna plattform besök http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VILLKOR

Inget uttalande eller försäljningsvillkor som ingår i dessa villkor påverkar eller begränsar dina lagstadgade rättigheter enligt definitionen i EU Consumer Rights Directive, Consumer Contracts Regulations 2015 eller Consumer Contracts (information, cancellation and additional charges) Regulations 2013.

Alla beställningar för varor som accepteras från Gear4music Limited (säljaren) accepteras på följande villkor, som ska ingå i och reglera försäljningsavtalet. Kundens godkännande av varor ska anses vara acceptans av dessa försäljningsvillkor om inte kunden skriftligen meddelar leverantören inom 15 dagar efter mottagandet av detta brev eller leverans av varor. Varje term som försöks införas av en kund antingen i ett dokument eller på annat sätt som strider mot eller lägger till i dessa villkor accepteras inte. Ingen agent eller representant för leverantören har behörighet att ändra dessa villkor.

Vi lagrar innehållet i detta avtal och skickar dig information om din beställning samt våra allmänna villkor via e-post. Du kan hitta villkoren här hela tiden. Detaljerna om dina senaste beställningar finns i din kundinloggning.

BETALNINGSVILLKOR

För beställningar som görs med kredit- eller betalkort kommer betalningskortet debiteras när beställningen bekräftats. Säljaren förbehåller sig rätten att inte acceptera betalning med kredit- eller betalkort. Checkar måste gå igenominnan leverans av varor, som tar 7-10 dagar, därför rekommenderas direkt banköverföring när betalning med kort inte är möjligt eller inte accepteras. Säljaren accepterar endast inköpsorder på 30 dagars kreditvillkor från erkända utbildningsinstitutioner och myndigheter. Varor förblir säljarens egendom tills de betalas i sin helhet och säljaren förbehåller sig rätten att inte skicka varor förrän godkända medel har mottagits.

FRAKT AV BESTÄLLNINGAR

Säljaren ska inte vara bunden av ett försäljningsavtal förrän varorna har mottagits av kunden. Som anges på produktsidan tillhandahålls leveransdatum endast som en uppskattning - leverantören kommer att göra sitt bästa för att följa det datum som anges för leverans. Många produkter finns i lager av leverantören, men i vissa fall är det angivna datumet en uppskattning av den tid det kommer att ta att beställa artikeln från tillverkaren och leverera den till kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att dela fraktorder, men debiterar inte mer än det totala annonserade leveranspriset för leverans av beställningen i sin helhet.

VAROR SKADADE I TRANSIT

 1. Varor som mottagits av kunden och lidit skador under transporten måste rapporteras till säljaren så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 2. Säljaren kommer att samla in skadade varor från kunden och leverera ersättningsvaror så snabbt som möjligt på egen bekostnad.
 3. Säljaren accepterar ansvaret för varornas skick tills de levereras till kunden, så att alla skador eller brott under resan ligger i säljarens ansvar, men om något händer efter att det har levererats till kunden, kundens dedikerade säkra plats eller kundens nominerade granne är det kundens ansvar och leverantören kan inte ta något ansvar för skada.
 4. Leverantören accepterar inte något ansvar för varor skadade under transporten om kunden rapporterar skadan mer än 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 5. Leverantören kommer att ersätta rimliga returkostnader om kunden kan tillhandahålla oberoende bevis på att skadan kan hänföras till säljaren eller dess instruerade kurir.
 6. Om kundens återlämnade varor trots passande och säkerställd förpackning skadas under överföring från kunden till säljaren, kommer säljaren att ta ansvar om insamlingen och leveransen har arrangerats och underlättats av säljaren.
 7. Om kunden har ordnat att skicka tillbaka föremålet till säljaren på kundens bekostnad, accepterar säljaren inget ansvar och kunden kommer att behöva kontakta sin budfirma för kompensation för återbetalningsförlust eller lita på sin valda transportförsäkring.

LEVERANS AV FEL VARA

 1. Varor som mottagits av kunden som kunden betraktar som felaktiga levererade varor måste rapporteras till säljaren så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 2. Säljaren samlar in felaktiga varor från kunden och levererar ersättningsvaror så snabbt som möjligt på egen bekostnad.
 3. Kunden har ett ansvar att återlämna den felaktiga artikeln eller något objekt som av misstag har levererats till kunden av säljaren utan beställning eller betalning.
 4. Om kunden inte returnerar det kommer säljaren att debitera kunden för hela kostnaden för artikeln.

AVBJUDANDE AV BESTÄLLNINGAR

 1. Kunden har rätt att avbryta en beställning av varor som köps från leverantörens webbplats eller placeras via telefon eller via e-post senast 30 dagar efter leveransen. För alla inställningar av en beställning inom kundens lagstadgade rättigheter eller under säljarens Pengarna-Tillbaka-Garanti, är kunden ansvarig för att returnera varorna till försäljaren på kundens egna bekostnad.
 2. Beställningar kan avbokas via brev, e-post eller telefon.
 3. Föremål måste returneras senast 14 dagar efter den dag då kunden meddelade avbokningen till säljaren.
 4. Det finns vissa begränsningar för vilka produkter som kan avbokas efter leverans59998:
  • Programvara, CD-skivor och DVD-skivor som använts, öppnats och/eller registrerats hos tillverkaren i kundens namn;
  • Föremål som kommer i direkt kontakt med näsa, öron eller munn, till exempel i öronmonitorer eller rörblad, som vanligtvis säljs förseglade i affär och kan ej tästas av hygieniska anledningar;
  • Objekt som har blandats/installerats oskiljaktigt med andra föremål efter leverans eller modifierats på något sätt.
 5. Kunden råds att packa uppderas produkter försiktigt, behålla all paketering säker, undersöka varorna och om de inte vill ha varorna, lägg tillbaka dem i lådorna för säker retur.
 6. Leverantören kan avbryta alla beställningar som har gjorts av en kund tills varorna har mottagits av kunden om säljaren inte längre kan leverera varan, det har skett en betydande prisändring på varan, eller om säljaren misstänker att transaktionen är bedräglig . Om en beställning avbryts av säljaren återbetalas alla pengar som betalats av kunden inom 10 dagar.

KUNDRETURER:

 1. Produkter kan returneras för full återbetalning inom 30 dagar efter leverans.
 2. Förutsatt att kunden informerar säljaren inom 30 dagar efter leverans till kunden, återbetalar säljaren standard leveransavgifter.
 3. Om kunden annullerar en beställning i enlighet med sina lagstadgade rättigheter eller vill returnera en vara under leverantörens pengarna-tillbaka-garanti är kunden ansvarig för att returnera varorna till leverantören. Förfrågningar om returkurir för annullerade beställningar medför en avgift, vars belopp beror på artikelns storlek och vikt.
 4. Om säljaren tar emot varor som inte har fått skälig omsorg ska säljaren sänka kundens återbetalningsbelopp motsvarande minskningen av varornas värde.
 5. Vissa artiklar är endast berättigade till pengarna-tillbaka-garanti om de returneras till leverantören oanvända och förseglade i originalförpackningen, och i fodralet med programvara, oregistrerade. Dessa artiklar inkluderar:
  • programvara
  • CD och DVD
  • i-örat-hörlurar och i-örat-monitorer
  • öronproppar och öronskydd
  • munstycken, rörblad etc ... för träblås- och bleckblåsinstrument
  • produkter för mun- / läppvård
 6. Alla återlämnade träblås- och bleckblåsinstrument tillkommer en desinfektionsavgift på 5 £ om de inte returneras oanvända och med sin hygienförsegling intakt.
 7. Om en kund återlämnar en smart eller ansluten enhet rekommenderas de att se till att de kopplar bort enheten från sitt hem- eller företagsnätverk och tar bort eller "avlänkar" sina personliga konton, t.ex. Google, Spotify eller Amazon Alexa. Om en enhet har en datalagringsfunktion måste alla privata data raderas innan artikeln returneras till säljaren. Säljaren kommer att sträva efter att fabriksåterställa alla sådana enheter, men säljaren garanterar inte detta eller accepterar något ansvar för skador orsakade av felaktig användning av tredje part.

DEFEKTIVA VAROR INOM STANDARDGARANTI:

 1. Alla produkter har 5 års garanti om inte annat anges.
 2. Om varor blir defekta på grund av tillverkningsfel inom 180 dagar efter inköp, kommer leverantören att ordna insamling och reparation av produkten helt till säljarens kostnad.
 3. Om produkten inte kan repareras inom 60 dagar, kommer en ersättande produkt att utfärdas, som inte är äldre och inte är i sämre skick än originalprodukten som returneras av kunden.
 4. Om föremålet blir felaktigt inom garantiperioden, men efter 180 dagar från leveransdatumet, gäller samma villkor som ovan men kunden kommer att förväntas betala för alla rimliga steg för att bevisa tillverkningsfelet och kostnaden för att återlämna produkten till säljaren.
 5. Produkter får inte returneras till säljaren för återbetalning senare än 30 dagar efter leveransen om inte säljaren inte kan uppfylla sina garantiförpliktelser.
 6. Denna garanti exkluderar artiklar som har blivit defekta på grund av missbruk, oavsiktlig skada eller någon annan anledning än tillverkningsfel.
 7. Om det konstateras att ett objekt är felfritt vid återlämnandet till säljaren och är utanför perioden på 30 dagars återbetalningsgaranti, kommer leverantören att returnera föremålet till kunden för en liten avgift.
 8. Leverantören rekommenderar att kunden försäkrar sina varor.

ANSVAR

 1. Säljaren är inte ansvarig för förlust av företagsverksamhet eller inkomst under inga omständigheter.
 2. Även om leverantören gör allt för att se till att varor som levereras överensstämmer med i alla avseenden med specifikationen eller beskrivningen som tillhandahålls, är leverantören inte ansvarig för mindre variationer i specifikationen, och ingen sådan liten variation ska vara föremål för något rättsligt anspråk mot säljaren.
 3. Säljaren kommer att ta all rimlig försiktighet, i den mån de kan, för att hålla informationen om kundens beställning och betalning säker, men i avsaknad av försumlighet från säljarens sida kan säljaren inte hållas ansvarig för eventuella förluster som kunden kan drabbas om en tredje part tillhandahåller obehörig åtkomst till data som kunden tillhandahåller vid åtkomst till eller beställning från säljarens webbplatser.

UTÖKADE REGLER OCH VILLKOR:

Dessa termer och regler ska ändra standard termer och regler för ett specifikt föremål i fall att Kunden köpte en förläng garanti med det föremålet och ska ersätta relevanta klausuler i standard termer och regler. Om ingen annorlunda term anges i dessa termer och regler, förblirstandard klausuler tillämpliga.

DEFEKTIVA VAROR INOM GARANTI:

 1. Om produkten blir defekt på grund av tillverkningsfel inom en tvåårsperiod kommer leverantören att ordna en fri retur.
 2. Efter två år ansvarar kunden för kostnaden för att returnera föremålet till säljaren och kostnaden för att leverera föremålet tillbaka till kunden.
 3. Leverantören kommer att ersätta rimliga returkostnader om kunden kan ge oberoende bevis på att felet är hänförligt till säljaren eller tillverkaren.

AVBJUDNING OCH INSTÄLLNING AV ORDER:

 1. Med förbehåll för de undantag från garantin som anges i detta dokument kan produkter returneras för full återbetalning inom det antal dagar som anges från leveransen.
 2. I stället för säljarens standard 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti finns det upp till 180 dagar tillgängliga (det exakta antalet dagar anges på produktsidan). Detta är föremål för följande:

  För returförfrågningar inom 30 dagar från leveransen:
  • Kunden måste skicka tillbaka produkterna till säljaren, alternativt kan säljaren ordna insamling mot en avgift beroende på artikelns storlek och vikt.
  • Alla leveransavgifter som tillämpas på kundens beställning återbetalas.
  • Kostnaden för den utökade garantin återbetalas.

  För returförfrågningar som görs efter 30 dagar från leveransen:
  • Om återbetalningsgarantin tas upp efter 30 dagar efter leverans men upp till 180 dagar efter leverans, måste kunden skicka tillbaka produkterna till säljaren, eller alternativt kan säljaren ordna insamling mot en avgift beroende på storlek och vikt på föremålet.
  • Original leveransavgifterna återbetalas inte.
  • Den utökade garantiavgiften som kunden ursprungligen betalade återbetalas inte.
 3. Alla returnerade träblåsinstrument och blecknlåsinstrument har en saneringsavgift på 5 pund.
 4. Den utökade återbetalningsgarantin inkluderar inte varor skadade under transitering som rapporteras efter 14 dagar från leveransen (se nedan).
 5. När säljaren tar emot returnerade varor kommer de att inspekteras för att säkerställa att de är i ett nytt skick, och alla manualer, tillbehör, gratisartiklar och andra komponenter är med i det returnerade paketet och att kunden har tagit skälig hand om varorna.
 6. Kunden måste se till att varorna är korrekt förpackade för säker transport tillbaka till säljaren.
 7. Om säljaren tar emot varor där rimlig omsorg inte har tagits, kommer säljaren att debitera kunden en avgift motsvarande minskningen av värdet på varorna, eller 10% av inköpsvärdet, beroende på vad som är högst.
 8. Dessa kostnader dras av från eventuell återbetalning som beror på kunden.

VAROR SKADADE I TRANSIT
 1. Varor som mottagits av kunden och som har lidit skador under transporten måste rapporteras till säljaren så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 2. Säljaren kommer att samla in skadade varor från kunden och leverera ersättningsvaror så snabbt som möjligt på egen bekostnad.
 3. Leverantören accepterar inte något ansvar för varor skadade under transporten om kunden rapporterar skadan mer än 14 dagar efter mottagandet av varorna, så säljaren rekommenderar kunden att kontrollera sina varor för transportskador så snart kunden mottar dem.
 4. Säljaren accepterar ansvaret för varans skick tills de levereras till kunden, så att alla skador eller brott under resan ligger i säljarens ansvar, men om något händer efter att det har levererats till kunden, kundens dedikerade säkra plats eller kundens nominerade granne är det kundens ansvar och leverantören kan inte ta något ansvar för skador.
 5. Om kundens återlämnade varor trots passande och säkerställd förpackning skadas under transporten från kunden till säljaren, kan säljaren bara ta ansvar om insamlingen och leveransen har arrangerats och underlättats av säljaren.
 6. Om kunden har ordnat att skicka tillbaka föremålet till säljaren på kundens bekostnad, accepterar säljaren inget ansvar och kunden kommer att behöva kontakta sin budfirma för kompensation för återbetalningsförlust eller lita på sin valda transportförsäkring.

INSAMLING- OCH LEVERANSKOSTNADER:

 1. Om varor blir defekta inom de första 180 dagarna efter kundens ägande, samlar säljaren in varorna från en adress som kunden anger och levererar dem tillbaka till kunden utan kostnad.
 2. Efter 180 dagars äganderätt kommer säljaren att ta en liten avgift för att bidra till sina direkta omkostnader för att samla in och returnera varorna till kunden.
Avlägsna områden
 1. För kunder i vissa avlägsna områden kan priset på den utökade garantin vara marginellt högre på grund av potentialen för högre insamling och återleverans transportkostnader.
 2. Kunden kommer att kunna se detta pris när han anger sina adressuppgifter under checkout.

CASH BACK VILLKOR:

Om du inte har använt din garanti efter garantiperioden kan du bara skriva oss med en kopia av detta certifikat och din original inköpsfaktura inom en månad efter utgångsdatumet, så skickar vi dig en check på 50% av original garantikostnaden.

ÖVERFÖRING AV GARANTI:

Gear4music måste ínformeras via e-post om den nya ägarens detaljer inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer inom 30 dagar efter det att objektet såldes. Underlåtenhet att göra detta kommer att upphäva garantin och inga krav kan göras av den nya ägaren. Cashback efter garantiperioden är inte giltig när en garanti har överförts.

LÅNUTRUSTNING:

Om produkter som omfattas av garantin inte repareras inom 30 dagar efter mottagandet av varor hos Gear4music, kan kunden begära en kostnadsfri låneobjekt. Låneobjekt är inte avsedda som en direkt ersättning och kanske inte har samma pris eller har funktioner som originalprodukten, men den ska ha liknande funktioner. (t.ex. om ditt digitalpiano går sönder, kan vi låna ut dig någon annan typ av digitalpiano tills din produkt har reparerats, eller tills vi kommer överens om en ersättningsmodell eller cashback som anges i denna policy). Låneprodukter ska förbli Gear4musics egendom, men måste vara försäkrade för stöld och skada av kunden.

ERSÄTTNINGSPRODUKTER:

Om en artikel inte kan repareras inom 60 dagar kommer en motsvarande ersättningsartikel med liknande funktionalitet att levereras. Ersättningsartiklar kanske inte nödvändigtvis är nya, men kommer att fungera fullt ut och kommer inte att vara äldre än det objekt som de ersätter. Ersättningsprodukter kommer inte att bli dyrare än den produkt de ersätter. Utbytesproduktens lämplighet ska diskuteras med kunden, men det slutliga beslutet om deras lämplighet ska fattas från Gear4music.

Alla reparation eller utbyte av en defekt produkt kommer inte att förnya eller förlänga denna garanti utöver garantins original utgångsdatum.

RABATT:

Inom garantiperioden, i händelse av ett framgångsrikt anspråk där en lämplig ersättningsartikel inte kan levereras enligt ovan, eller den föreslagna ersättningsprodukten är väsentligt olik specifikationer i originalprodukten och inte är acceptabel för kunden, kommer en kontantåterbetalning att erbjudas efter att avskrivningar har tillämpats baserat på följande procentandel av original inköpspriset:

1:a året: 100%, 2:a året: 70%, 3:e året: 45%, 4:e året: 30%, 5:e året: 20%, 6:e året: 15%.

Det utökade detaljhandelspriset återbetalas inte.

Objekt som byts ut eller har betalats med kontantrabatt kommer att tillhöra Gear4music.

ANNULLERING AV POLICY:

Policyn kan avbrytas när som helst och en pro-rata rabatt kommer att ges baserat på hur lång tid som policyn har återstående. Policyn kan dock inte annulleras om ett krav redan har gjorts.

GARANTIUTSLUTNINGAR:

Denna garanti är utformad för att täcka tillverkarfel. Om artikeln misslyckas av någon anledning som inte beror på tillverkarfel, inklusive någon av följande skäl, är denna garanti inte giltig:

 • Missbruk eller misshandel
 • Produkten används för något som den inte är designad för (missbruk)
 • Slitage utöver produktens avsikt
 • Negativa miljöförhållanden
 • Produkten har ändrats eller modifierats
 • Felet orsakades av användning av tillbehör som inte specifikt är certifierade för att fungera av produkttillverkaren
 • En olämplig strömförsörjning eller batteri har använts
 • Otillräcklig skötsel och underhåll

AVLÄGSNA OMRÅDER:

För kunder i vissa avlägsna områden i Storbritannien (t.ex. Isle of Man) kan priset på den utökade garantin vara marginellt högre på grund av potentialen för högre insamling och återleverans transportkostnader. Du kan se detta pris när du anger dina adressuppgifter under kassan.

ANNAN INFORMATION

Enligt ny lagstiftning är vi skyldiga att påpeka att du inte behöver köpa en utökad garanti samtidigt som du köper dina varor. Du har rätt att före egen efterforskning, och vi uppmanar dig aktivt att göra detta. Denna garanti tillhandahålls som en extra tjänst till våra kunder, och vi tycker verkligen att det är värt den lilla summa pengar det kostar!

Denna garanti är ett exklusivt erbjudande och drivs och finansieras från Gear4music Limited. The Financial Services Compensation systemet gäller inte denna garanti och pengar är inte inhägnat från Gear4music Limited. Denna garanti är inte en försäkring, och vi föreslår att du också försäkrar dina varor mot stöld och skador.

När du köper en produkt skyddas du av lagstiftning som lagen om försäljning av varor 1979 (med ändringar). Om produkten, när den säljs, inte är av tillfredsställande kvalitet eller passar i syfte, har du rätt att kräva reparation eller utbyte i upp till 6 år (5 i Skottland). Inom de första sex månaderna måste återförsäljaren bevisa att de varor du köpte uppfyller de nödvändiga standarderna. Efter de första sex månaderna är det upp till dig att bevisa att produkten var felaktig när den levererades: det kan innebära att du vidtar rättsliga förfaranden. Mer information om konsumenternas rättigheter kan erhållas från dina lokala handelsstandardtjänster. Mer information om konsumentskydd från otillbörliga handelsregler 2008 kan hittas här.

Även om lagen om försäljning av varor täcker dig under mycket specifika omständigheter om din utrustning skulle gå fel efter köp, är den inte lika omfattande som vår utökade garanti, och denna garanti kommer att ta bort stressen och besväret med att göra anspråk utöver tillverkarens standardgarantiperiod.