GEAR4MUSIC REGLER & VILLKOR

Uppdaterad 18 december 2023

INTEGRITET OCH COOKIE POLICY

Vår fullständiga sekretess- och cookiepolicy kan ses här

VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

Inget uttalande eller försäljningsvillkor i dessa villkor påverkar eller begränsar dina lagstadgade rättigheter enligt definitionen i EU:s direktiv om konsumenträttigheter, Consumer Rights Act 2015 eller The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013.

Alla beställningar av varor behandlas från Gear4music Limited förutom i fall där betalning görs med kredit- eller betalkort som behandlas av Gear4music Europe Limited som är ett helägt dotterbolag till Gear4music Limited (som kommer fullgöra beställningar mottagna och behandlade av Gear4music Europe Limited).

Gear4music Europe Limited är etablerat i Irland.

Alla beställningar som fullföljs omfattas av följande villkor, som ska ingå i och styra köpeavtalet. Kundens mottagande av varor skall anses utgöra godkännande av dessa försäljningsvillkor, om inte kunden meddelar försäljaren i skrift inom 15 dagar av mottagande av detta brev eller leverans av varor. Inga villkor kunden söker införa, i dokument eller annat, som motsäger eller modifierar dessa villkor kommer accepteras. Ingen agent eller representant för säljaren har befogenhet att ändra dessa villkor.

 

BETALNINGSVILLKOR

För beställningar som görs med kredit- eller betalkort kommer betalningskortet debiteras när beställningen bekräftats. Säljaren förbehåller sig rätten att inte acceptera betalning med kredit- eller betalkort. Direkt banköverföring rekommenderas när betalning med kort inte är möjligt eller inte accepteras. Säljaren accepterar endast inköpsorder på 30 dagars kreditvillkor från erkända utbildningsinstitutioner och myndigheter. Varor förblir säljarens egendom tills de betalas i sin helhet och säljaren förbehåller sig rätten att inte skicka varor förrän godkända medel har mottagits.

FRAKT AV BESTÄLLNINGAR

Säljaren ska inte vara bunden av ett försäljningsavtal förrän varorna har mottagits av kunden. Som anges på produktsidan tillhandahålls leveransdatum endast som en uppskattning - leverantören kommer att göra sitt bästa för att följa det datum som anges för leverans. Många produkter finns i lager av leverantören, men i vissa fall är det angivna datumet en uppskattning av den tid det kommer att ta att beställa artikeln från tillverkaren och leverera den till kunden. Säljaren förbehåller sig rätten att dela fraktorder, men debiterar inte mer än det totala annonserade leveranspriset för leverans av beställningen i sin helhet.

VAROR SKADADE I TRANSIT

 1. Varor som mottagits av kunden och lidit skador under transporten måste rapporteras till säljaren så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 2. Säljaren kommer att samla in skadade varor från kunden och leverera ersättningsvaror så snabbt som möjligt på egen bekostnad.
 3. Säljaren accepterar ansvaret för varornas skick tills de levereras till kunden, så att alla skador eller brott under resan ligger i säljarens ansvar, men om något händer efter att det har levererats till kunden, kundens dedikerade säkra plats eller kundens nominerade granne är det kundens ansvar och leverantören kan inte ta något ansvar för skada.
 4. Leverantören accepterar inte något ansvar för varor skadade under transporten om kunden rapporterar skadan mer än 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 5. Leverantören kommer att ersätta rimliga returkostnader om kunden kan tillhandahålla oberoende bevis på att skadan kan hänföras till säljaren eller dess instruerade kurir.
 6. Om kundens återlämnade varor trots passande och säkerställd förpackning skadas under överföring från kunden till säljaren, kommer säljaren att ta ansvar om insamlingen och leveransen har arrangerats och underlättats av säljaren.
 7. Om kunden har ordnat att skicka tillbaka föremålet till säljaren på kundens bekostnad, accepterar säljaren inget ansvar och kunden kommer att behöva kontakta sin budfirma för kompensation för återbetalningsförlust eller lita på sin valda transportförsäkring.

LEVERANS AV FEL VARA

 1. Varor som mottagits av kunden som kunden betraktar som felaktiga levererade varor måste rapporteras till säljaren så snart som möjligt och senast inom 14 dagar efter mottagandet av varorna.
 2. Säljaren samlar in felaktiga varor från kunden och levererar ersättningsvaror så snabbt som möjligt på egen bekostnad.
 3. Kunden har ett ansvar att återlämna den felaktiga artikeln eller något objekt som av misstag har levererats till kunden av säljaren utan beställning eller betalning.
 4. Om kunden inte returnerar det kommer säljaren att debitera kunden för hela kostnaden för artikeln.

AVBJUDANDE AV BESTÄLLNINGAR

 1. Kunden har rätt att avbryta en beställning av varor som köps från leverantörens webbplats eller placeras via telefon eller via e-post senast 30 dagar efter leveransen. För alla inställningar av en beställning inom kundens lagstadgade rättigheter eller under säljarens Pengarna-Tillbaka-Garanti, är kunden ansvarig för att returnera varorna till försäljaren på kundens egna bekostnad.
 2. Beställningar kan avbokas via brev, e-post eller telefon.
 3. Föremål måste returneras senast 14 dagar efter den dag då kunden meddelade avbokningen till säljaren.
 4. Det finns vissa begränsningar för vilka produkter som kan avbokas efter leverans59998:
  • Programvara, CD-skivor och DVD-skivor som använts, öppnats och/eller registrerats hos tillverkaren i kundens namn;
  • Föremål som kommer i direkt kontakt med näsa, öron eller munn, till exempel i öronmonitorer eller rörblad, som vanligtvis säljs förseglade i affär och kan ej tästas av hygieniska anledningar;
  • Objekt som har blandats/installerats oskiljaktigt med andra föremål efter leverans eller modifierats på något sätt.
 5. Kunden råds att packa uppderas produkter försiktigt, behålla all paketering säker, undersöka varorna och om de inte vill ha varorna, lägg tillbaka dem i lådorna för säker retur.
 6. Leverantören kan avbryta alla beställningar som har gjorts av en kund tills varorna har mottagits av kunden om säljaren inte längre kan leverera varan, det har skett en betydande prisändring på varan, eller om säljaren misstänker att transaktionen är bedräglig . Om en beställning avbryts av säljaren återbetalas alla pengar som betalats av kunden inom 10 dagar.

KUNDRETURER:

Nya produkter & nästan nya produkter:

  1. Produkter kan returneras för full återbetalning inom 30 dagar efter leverans.
  2. Förutsatt att kunden informerar säljaren inom 30 dagar efter leverans till kunden, återbetalar säljaren standard leveransavgifter.

  Begagnade produkter:

   1. Produkter kan returneras mot full återbetalning inom 14 dagar efter leverans.
   2. Förutsatt att kunden informerar säljaren inom 14 dagar efter leverans till kunden, återbetalar säljaren standard leveransavgifter.

   Alla produkter:

    1. Om kunden annullerar en beställning i enlighet med sina lagstadgade rättigheter eller vill returnera en vara under leverantörens pengarna-tillbaka-garanti är kunden ansvarig för att returnera varorna till leverantören. Förfrågningar om returkurir för annullerade beställningar medför en avgift, vars belopp beror på artikelns storlek och vikt.
    2. Om säljaren tar emot varor som inte har fått skälig omsorg ska säljaren sänka kundens återbetalningsbelopp motsvarande minskningen av varornas värde.
    3. Vissa artiklar är endast berättigade till pengarna-tillbaka-garanti om de returneras till leverantören oanvända och förseglade i originalförpackningen, och i fodralet med programvara, oregistrerade. Dessa artiklar inkluderar:
     • programvara
     • CD och DVD
     • i-örat-hörlurar och i-örat-monitorer
     • öronproppar och öronskydd
     • munstycken, rörblad etc ... för träblås- och bleckblåsinstrument
     • produkter för mun- / läppvård
    4. Alla återlämnade träblås- och bleckblåsinstrument tillkommer en desinfektionsavgift på 5 £ om de inte returneras oanvända och med sin hygienförsegling intakt.
    5. Om en kund återlämnar en smart eller ansluten enhet rekommenderas de att se till att de kopplar bort enheten från sitt hem- eller företagsnätverk och tar bort eller "avlänkar" sina personliga konton, t.ex. Google, Spotify eller Amazon Alexa. Om en enhet har en datalagringsfunktion måste alla privata data raderas innan artikeln returneras till säljaren. Säljaren kommer att sträva efter att fabriksåterställa alla sådana enheter, men säljaren garanterar inte detta eller accepterar något ansvar för skador orsakade av felaktig användning av tredje part.

    DEFEKTIVA VAROR INOM STANDARDGARANTI:

    Nya produkter:

     1. Alla produkter har 5 års garanti om inte annat anges.
     2. Om produkten blir defekt på grund av tillverkningsfel inom 2 år efter köpet, kommer säljaren att ordna med insamling och reparation av produkten.
     3. Om produkten inte kan repareras inom 60 dagar, kommer en ersättande produkt att utfärdas, som inte är äldre och inte är i sämre skick än originalprodukten som returneras av kunden.
     4. Om produkten blir defekt inom garantiperioden, men efter 1 år från leveransdatumet, gäller samma villkor som ovan, men kunden förväntas betala för alla rimliga åtgärder för att bevisa tillverkningsfelet och kostnaden för att returnera produkten till säljaren.
     5. Produkter får inte returneras till säljaren för återbetalning senare än 30 dagar efter leverans, såvida säljaren inte kan uppfylla sina garantiåtaganden.

     Nästan nya produkter och Ex-Demo produkter:

      1. Alla produkter omfattas av minst 2 års garanti om inget annat anges.
      2. Om produkten blir defekt på grund av tillverkningsfel inom 180 dagar efter köpet, kommer säljaren att ordna med insamling och reparation av produkten.
      3. Om produkten inte kan repareras inom 60 dagar kommer en ersättningsprodukt att utfärdas, som inte kommer att vara äldre och inte i sämre skick än den originalprodukt som returneras av kunden.
      4. Om produkten blir defekt inom garantiperioden, men efter 1 år från leveransdatumet, gäller samma villkor som ovan, men kunden förväntas betala för alla rimliga åtgärder för att bevisa tillverkningsfelet och för kostnaden för att returnera produkten till säljaren.
      5. Produkter får inte returneras till säljaren för återbetalning senare än 30 dagar från leverans, såvida inte säljaren inte kan uppfylla sina garantiåtaganden.

      Begagnade produkter:

       1. Alla produkter har minst 1 års garanti om inte annat anges.
       2. Om produkten blir defekt på grund av tillverkningsfel inom garantiperioden, kommer säljaren att ordna med insamling och reparation av produkten.
       3. Om produkten inte kan repareras inom garantitiden kommer en återbetalning att utfärdas.
       4. Produkter får inte returneras till säljaren för återbetalning senare än 14 dagar från leverans, såvida inte säljaren inte kan uppfylla sina garantiåtaganden.

       Alla produkter:

        1. Garantin omfattar inte produkter som har blivit defekta på grund av felaktig användning, oavsiktlig skada eller någon annan orsak än tillverkningsfel.
        2. Om en vara visar sig vara felfri när den returneras till säljaren, och är utanför perioden för pengarna-tillbaka-garanti, kommer säljaren att returnera varan till kunden mot en mindre avgift.
        3. Leverantören rekommenderar att kunden försäkrar sina varor.

        ANSVARSFÖRBINDELSE:

        1. Säljaren är inte ansvarig för förlust av företagsverksamhet eller inkomst under inga omständigheter.
        2. Även om leverantören gör allt för att se till att varor som levereras överensstämmer med i alla avseenden med specifikationen eller beskrivningen som tillhandahålls, är leverantören inte ansvarig för mindre variationer i specifikationen, och ingen sådan liten variation ska vara föremål för något rättsligt anspråk mot säljaren.
        3. Säljaren kommer att ta all rimlig försiktighet, i den mån de kan, för att hålla informationen om kundens beställning och betalning säker, men i avsaknad av försumlighet från säljarens sida kan säljaren inte hållas ansvarig för eventuella förluster som kunden kan drabbas om en tredje part tillhandahåller obehörig åtkomst till data som kunden tillhandahåller vid åtkomst till eller beställning från säljarens webbplatser.

        KLAGOMÅL FRÅN KUND

        Om en kund behöver skicka ett klagomål bör denne först ringa eller skapa ett nytt ärende via länken 'kontakta oss' på vår hemsida. I många fall löses ett klagomål bäst av den person som är ansvarig för problemet i fråga. Om klagomålet tas emot av den personen kan de möjligen lösa det snabbt och kommer göra det om det är möjligt och lämpligt.

        Oavsett om klagomålet lösts eller inte kommer klagomålets information vidare befogas till kundservicechefen inom en vecka. När kundservicechefen tar emot klagomålet kommer hen införa det i klagomålsloggen. Om klagomålet inte redan har åtgärdats delegerar de till en lämplig person att undersöka och vidta lämpliga åtgärder. Om klagomålet gäller en viss person ska denne informeras och ges en rättvis möjlighet att svara. Klagomål ska bekräftas av den person som hanterar klagomålet inom 3 arbetsdagar.

        Av bekräftelsen ska det framgå vem som hanterar klagomålet och när den klagande kan förvänta sig ett svar. Helst bör den klagande få ett slutgiltigt svar inom två veckor. Om detta inte är möjligt, t.ex. för att en utredning inte har slutförts helt, ska en lägesrapport skickas med en indikation om när ett fullständigt svar kommer ges. Oavsett om klagomålet är berättigat eller inte, bör svaret till den klagande beskriva de åtgärder som vidtagits för att utreda klagomålet, slutsatserna från utredningen och eventuella åtgärder som vidtagits till följd av klagomålet. Om den klagande anser att problemet inte har lösts på ett tillfredsställande sätt i steg ett kan hen begära att klagomålet granskas på styrelsenivå. I detta skede kommer klagomålet att överlämnas till styrelsen. Begäran om granskning på styrelsenivå ska bekräftas inom en vecka från mottagandet. Av bekräftelsen ska framgå vem som kommer att handlägga ärendet och när den klagande kan förvänta sig ett svar.

        Den Europeiska kommissionen har skapat en plattform för tvistlösning på nätet (ODR) för att låta kunder med klagomål gällande en produkt eller service skicka ett klagomål via online-form. Besök http://ec.europa.eu/consumers/odr/ för mer information.

        UTÖKADE REGLER OCH VILLKOR:

        Dessa termer och regler ska ändra standard termer och regler för ett specifikt föremål i fall att Kunden köpte en förläng garanti med det föremålet och ska ersätta relevanta klausuler i standard termer och regler. Om ingen annorlunda term anges i dessa termer och regler, förblirstandard klausuler tillämpliga.

        DEFEKTIVA VAROR INOM GARANTI:

        1. Om produkten blir defekt på grund av tillverkningsfel inom en tvåårsperiod kommer leverantören att ordna en fri retur.
        2. Efter två år ansvarar kunden för kostnaden för att returnera föremålet till säljaren och kostnaden för att leverera föremålet tillbaka till kunden.
        3. Leverantören kommer att ersätta rimliga returkostnader om kunden kan ge oberoende bevis på att felet är hänförligt till säljaren eller tillverkaren.

        AVBJUDNING OCH INSTÄLLNING AV ORDER:

        1. Med förbehåll för de undantag från garantin som anges i detta dokument kan produkter returneras för full återbetalning inom det antal dagar som anges från leveransen.
        2. I stället för säljarens standard 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti finns det upp till 180 dagar tillgängliga (det exakta antalet dagar anges på produktsidan). Detta är föremål för följande:

         För returförfrågningar inom 30 dagar från leveransen:
         • Kunden måste skicka tillbaka produkterna till säljaren, alternativt kan säljaren ordna insamling mot en avgift beroende på artikelns storlek och vikt.
         • Alla leveransavgifter som tillämpas på kundens beställning återbetalas.
         • Kostnaden för den utökade garantin återbetalas.

         För returförfrågningar som görs efter 30 dagar från leveransen:
         • Om återbetalningsgarantin tas upp efter 30 dagar efter leverans men upp till 180 dagar efter leverans, måste kunden skicka tillbaka produkterna till säljaren, eller alternativt kan säljaren ordna insamling mot en avgift beroende på storlek och vikt på föremålet.
         • Original leveransavgifterna återbetalas inte.
         • Den utökade garantiavgiften som kunden ursprungligen betalade återbetalas inte.

        KOSTNAD FÖR DEN FÖRLÄNGDA GARANTIN
        1. För kunder i vissa avlägsna områden kan priset för den utökade garantin vara marginellt högre, på grund av risken för högre transportkostnader för upphämtning och omleverans.
        2. Kunden kommer kunna se detta pris när de anger sina adressuppgifter i kassan.
         

        VILLKOR FÖR ÅTERBETALNING:

        Om kunden inte har använt garantin efter garantiperioden kan hen skriva till säljaren med en kopia av garantibeviset och sin ursprungliga inköpsfaktura inom en månad från utgångsdatumet, så skickar säljaren en check på 50 % av den ursprungliga garantikostnaden till dig.

        ÖVERFÖRING AV GARANTI:

        1. Om kunden överför äganderätten till de garanterade varorna måste säljaren informeras via e-post om den nya ägarens uppgifter inklusive namn, adress, e-postadress och telefonnummer inom 30 dagar från det att varan såldes.
        2. Om så inte sker upphör garantin att gälla och inga anspråk kan göras av den nya ägaren.
        3. Återbetalning efter garantiperioden är inte giltig när en garanti har överförts.
         

        LÅNEUTRUSTNING:

        1. Om produkter som omfattas av garantin inte repareras inom 30 dagar efter mottagandet av varor hos Gear4music, kan kunden begära en kostnadsfri låneutrustning.
        2. Låneutrustningen är inte avsedda som en direkt ersättning och kanske inte har samma pris eller har funktioner som originalprodukten, men den ska ha liknande funktioner. (t.ex. om ditt digitalpiano går sönder, kan vi låna ut dig någon annan typ av digitalpiano tills din produkt har reparerats, eller tills vi kommer överens om en ersättningsmodell eller cashback som anges i denna policy).
        3. Låneprodukter ska förbli Gear4musics egendom, men måste vara försäkrade för stöld och skada av kunden.

        ERSÄTTNINGSPRODUKTER:

        1. Om en vara inte kan repareras inom 60 dagar kommer en likvärdig ersättningsvara med liknande funktionalitet att tillhandahållas.
        2. Ersättningsprodukter behöver inte nödvändigtvis vara nya, men de ska vara fullt fungerande och får inte vara äldre än den produkt de ersätter.
        3. Ersättningsprodukterna får inte vara dyrare än den produkt de ersätter.
        4. Ersättningsprodukternas lämplighet ska diskuteras med kunden, men det slutliga beslutet om deras lämplighet ska fattas från Gear4music.
        5. Eventuell reparation eller utbyte av en defekt produkt kommer inte att förnya eller förlänga denna garanti utöver det ursprungliga utgångsdatumet för garantin.

        RABATT:

        Inom garantiperioden, i händelse av ett framgångsrikt anspråk där en lämplig ersättningsartikel inte kan levereras enligt ovan, eller den föreslagna ersättningsprodukten är väsentligt olik specifikationer i originalprodukten och inte är acceptabel för kunden, kommer en kontantåterbetalning att erbjudas efter att avskrivningar har tillämpats baserat på följande procentandel av original inköpspriset:

        1:a året: 100%, 2:a året: 70%, 3:e året: 45%, 4:e året: 30%, 5:e året: 20%, 6:e året: 15%.

        Det utökade detaljhandelspriset återbetalas inte.

        Objekt som byts ut eller har betalats med kontantrabatt kommer att tillhöra Gear4music.

        UPPSÄGNING AV FÖRSÄKRINGEN:

        Försäkringen kan sägas upp när som helst och en proportionell rabatt kommer att ges baserat på den tid som återstår av försäkringen. Försäkringen kan dock inte sägas upp om ett anspråk redan har gjorts.

        UNDANTAG FRÅN GARANTIN:

        Denna garanti är utformad för att täcka tillverkningsfel. Om produkten går sönder av någon anledning som inte beror på tillverkningsfel, inklusive någon av följande anledningar, är denna garanti inte giltig:

        • Missbruk eller felaktig hantering
        • Produkten används för något som den inte är avsedd för (felaktig användning)
        • Slitage utöver vad som är avsett för produkten
        • Ogynnsamma miljöförhållanden
        • Produkten har ändrats eller modifierats
        • Felet orsakades av användning av tillbehör eller kompletterande delar som inte är specifikt certifierade för att fungera av produkttillverkaren
        • olämplig strömförsörjning eller olämpligt batteri har använts
        • Otillräcklig skötsel och underhåll

        ÖVRIG INFORMATION

        Enligt ny lagstiftning är vi skyldiga att påpeka att du inte behöver köpa en utökad garanti samtidigt som du köper dina varor. Du har rätt att före egen efterforskning, och vi uppmanar dig aktivt att göra detta. Denna garanti tillhandahålls som en extra tjänst till våra kunder, och vi tycker verkligen att det är värt den lilla summa pengar det kostar.

        Denna garanti är ett exklusivt erbjudande och drivs och finansieras från Gear4music Limited. The Financial Services Compensation systemet gäller inte denna garanti och pengar är inte inhägnat från Gear4music Limited. Denna garanti är inte en försäkring, och vi föreslår att du också försäkrar dina varor mot stöld och skador.

        När du köper en produkt skyddas du av European Consumer Rights Directive (EU-direktiv 2011/83). Inom de första 12 månaderna måste säljaren bevisa att varan du köpte möter nödvändig standard. Efter 12 månader är det upp till kunden att bevisa att produkten var defekt när den levererades: detta kan innebära att kunden antar juridiska åtgärder. Mer information kan finnas här.

        European Consumer Rights Directive täcker dig under mycket specifika omständigheter om din utrustning skulle bli felaktig efter köpet. Vår utökade garanti ger ett mycket mer omfattande skydd. Denna garanti tar bort stressen och besväret med att göra anspråk utöver tillverkarens standardgarantiperiod.

        SÄLJ TILL GEAR4MUSIC

        I följande avtal används termerna 'Vi/Oss/Vår' för Gear4music Limited och 'Du/Dig/Din' som vår kund, som säljer en vara till Gear4music Limited.

        Värdering av begagnade produkter

        1. Den uppskattade värderingen av en produkt kommer att tillhandahållas när du har fyllt i värderingsformuläret online. Uppskattningen visas på skärmen och skickas till dig via e-post.
        2. Varorna kommer att undersökas och värderas vid mottagandet i vårt lager, vilket kommer att avgöra ett icke förhandlingsbart erbjudandepris
        3. Om vår värdering är lika med eller överstiger vårt ursprungliga uppskattade pris, kommer vi antingen att betala denna summa till ditt konto eller ge dig kontokredit, enligt önskemål
        4. Om vår värdering är lägre än vår ursprungliga uppskattning meddelar vi dig via e-post och du kan antingen acceptera det lägre priset eller så returnerar vi varan till dig, på din bekostnad.
        5. Du måste inkludera alla tillbehör som krävs för att möjliggöra normal drift av produkten, detta inkluderar men är inte begränsat till strömförsörjningsenheter, adaptrar, kablar, omvandlare och stativ. Alla ofullständiga artiklar kan returneras till dig på din bekostnad.

        Transport av begagnade produkter till Gear4music

        1. Varor kan skickas till oss antingen med vår kurirservice eller via någon annan spårbar leveransmetod som du väljer
        2. Varor som skickas till oss för värdering förblir helt på din risk tills de tas emot av oss om de inte skickas med vår kurirtjänst
        3. Varor som skickas till oss med hjälp av vår kurirtjänst står på vår risk när de har mottagits av kuriren.
        4. Varor kommer inte att accepteras av vår kurir om de inte är förpackade i enlighet med kurirens krav eller om kuriren anser att de inte har förpackats tillräckligt väl för att skydda varorna
        5. Alla varor som tas emot av oss och som har lidit allvarlig skada på grund av otillräcklig förpackning kommer att avvisas och returneras på din bekostnad.
        6. Information om hur du packar dina varor på rätt sätt kan visas under värderingsprocessen online och skickas via e-post när en värdering har gjorts.
        7. Du är inte skyldig att göra det, men vi rekommenderar att du tar och sparar fotografier av dina varor innan de förpackas och när de har förpackats. Detta kan vara till fantastisk hjälp vid krav där varor oavsiktligt skadas under transporten eller skadas på grund av otillräcklig förpackning.
        8. Alla icke-dokumenterade föremål eller tillbehör som skickas med din begagnade produkt kommer att antas ingå i försäljningen om de inte anges i förväg

        Juridiska frågor

        1. Genom att acceptera vårt erbjudande och gå med på att sälja en vara till oss bekräftar du att du är den lagliga ägaren till varorna, att du har rätt att sälja och att varorna är fria från tredje parts intressen eller anspråk
        2. Du ska hålla oss skadeslösa mot alla civilrättsliga skadeståndsanspråk om det visar sig att varorna är antingen stulna eller förfalskade
        3. Vi formaterar alla lagringsenheter där vår värdering motsvarar eller överstiger vår ursprungliga uppskattning
        4. Om vår värdering är lägre än vår uppskattning kommer vi endast att ta bort allt användarinnehåll och personuppgifter efter att du har accepterat vår lägre värdering
        5. Du är ansvarig för att ta bort eventuellt användarinnehåll eller personuppgifter från varorna innan du skickar dem till oss för värdering, eftersom dessa uppgifter kommer att raderas av oss, om värderingen är lika med eller högre än vår ursprungliga uppskattning. Se 3. och 4. ovan
        6. Vi ansvarar inte för förlust av data eller innehåll som har tagits bort från en enhet enligt de villkor som anges i c. och d. ovan.