Världsinstrument

Världsinstrument utgör grunden för musik för många kulturer runt om i världen. Mest vanligast associerade med icke-västerländska kulturer är världsinstrument en viktig del av traditionell indisk, afrikansk, asiatisk och östeuropeisk musik.

Visa all information

Världsinstrument