Uttalande om människohandel och modernt slaveri

Publicerad: 31 augusti 2017

Detta uttalande görs i enlighet med Modern Slavery Act 2015. Gear4music Limited är detaljhandelsföretaget för Gear4music, som är noterat på AIM-marknaden av London Stock Exchange. Visa all information


Vår verksamhet

Vi är en online-återförsäljare av musikinstrument och musikutrustning med 19 webbsidor på 15 språk och i 8 valutor. Vi är den största återförsäljaren i denna bransch i Storbritannien och en av de största i Europa.

Vi levererar musikinstrument och utrustning tillverkade av branschens mest kända märken, och även ett utbud prisvärda, högkvalitativa produkter för vårt egna varumärke.

Även om drygt 95% av intäkterna kommer direkt från konsumenter, levererar vi också musikinstrument till utbildnings- och statliga institutioner samt andra återförsäljare. Våra kunder köper vanligtvis direkt från våra webbsidor. Det är också möjligt att köpa vissa av våra produkter via andra tredje parts webbplatser, såsom eBay och Amazon.

Mer information om vår verksamhet finns på http://www.gear4musicplc.com/.


Vår politik

Vi strävar efter att tillämpa och öka på metoder som säkerställer att inget slaveri eller människohandel äger rum i vår leveranskedja eller i någon annan del av vår verksamhet. De produkter vi säljer tillverkas i många olika länder, och vi strävar efter att säkerställa att dessa värden respekteras för hela leveranskedjan.

För att uppnå detta, strävar vi efter att identifiera och analysera områden där det kan finnas potentiella risker för modernt slaveri, vare sig detta är direkt eller indirekt inom vår leveranskedja. Vi strävar efter att utveckla och genomföra effektiva system och kontroller för att granska och övervaka överensstämmelse med denna politik.


Tredje parts varumärken

Vi säljer många välkända varumärken, inklusive Yamaha, Fender, Gibson och Roland.

Vi köper dessa produkter från leverantörsföretag baserade i Europa, varav många utgör en del av större globala organisationer. Dessa organisationer bekräftar och publicerar allmänt sina åtaganden gentemot praxis som motverkar utövning av slaveri/människohandel. Vi värderar regelbundet uttalanden om motverkan av slaveri/människohandel i relation till våra större leverantörer, och bedömer alla leverantörer som erbjuder tredje parts varumärken i enlighet därmed.

Vi erbjuder våra leverantörer en kopia på vår politik om motverkande av slaveri/människohandel, och förväntar oss att deras egna politik och alla underleverantörers uppfyller samma höga standard.

Vi kommer att bedöma alla brister gentemot denna politik ifall de äger rum, och vidta lämpliga åtgärder för att rätta till och undanröja dylika fel.


Egna varumärken

Produkter inom våra egna varumärken köps från tillverkare i flera länder runt om i världen och är ofta tillverkade enligt egna specifikationer och designkrav. Den 11 augusti 2017 hade vi aktiva relationer med över 40 tillverkare, huvudsakligen i Fjärran Östern.

För att säkerställa att vi inte utövar modernt slaveri eller kränker mänskliga rättigheter, genomför vi själv oberoende inspektioner av utomstående institutioner och bolag som är engagerade i tillverkningen av våra produkter. Vid dessa inspektioner utför vi omfattande kontroller och producerar 'fabriks'-inspektionsrapporter som delas med instutionernas chefer och/eller ägare. Samtidigt omfattar dessa formella rekommendationer som bör genomföras där Det behövs.

Vi kommer att sluta använda alla fabriker som inte uppfyller dessa standarder.

Vi har utfört 16 recensioner 6-månadersperioden 31 augusti 2017.

Kontroller inkluderar:

  • Arbetsmiljö - Ventilation, belysning, renhet, temperatur
  • Arbetstiden för fabriksanställda
  • Maskiner & utrustningsstandarder och vakter
  • Säkerhetsutrustning,, inklusive brandbekämpnings- och första hjälps utrustning
  • Personlig skyddsutrustning & utbildning
  • Nödutgångar och skyltar
  • Personalutrymmen, toaletter, kök, osv.
  • Factory Certification - BSCI-certifikat för socialt ansvar - OHSAS18001 Occupational Health and Safety

Responsen till våra fabriksinspektioner hittills har varit positiv.

Utsedda medlemmar av vårt egna varumärkes upphandlingsteam är utbildade att slutföra dessa kontroller.


Verkställande kommersiell direktör verkställande kommersiell direktör Finansdirektör
Andrew Wass Gareth Bevan Chris Scott