Nektar Technologies

Gear4music.com

Nektar Technologies har ett uppdrag att överstall klyftan mellan kraftfull musik programvara och Kontrollenhet hårdvara. Med skapandet av musikprogram blir mer tillgängliga och kunna köra på kabelgsam datorer, har utvecklingen av musik hårdvara kunnat matcha utvecklingen av programvara. Nektar's passion är att producera hårdvara som fyller denna lucka och tillåter musiker att styra och driva musikprogram som om det är hårdvara. Visa all information

Nektar Tecnologies MIDI-keyboard

Första 15 produkter som visas

Nektar MIDI Control Surfaces

Första 3 produkter som visas