Folkinstrument

Diverse instrument såsom Ukuleles, Mandoliner och Banjo har sett en nyligen popularitet våg med många band att föra folk instrument i deras musik.

View All Information

Mest populära Folk instrument