Studio & produktion

Upptäck ett exceptionellt urval av studio och produktion inspelningsutrustning, inklusive studiomickar, ljudgränsnitt och studiomonitorer.

Visa all information

Vår Mest Populära Studio & Inspelningsutrustning

Läs mer om Signalprocessorer

Vad behöver jag veta om komprimering?

Förhållandevärde (Ratio): Graden av nedsättning av det dynamiska omfånget som orsakas av kompressorn. Förhållandet representerar skillnaden mellan ljudsignalen som går in i kompressorn och hur mycket den ökar på vägen ut. Till exempel skulle förhållandet 5: 1 innebära att en 5dB ökning av ljudsignalen som går in i kompressorn skulle resultera i en ökning av 1dB på vägen ut.

Tröskelvärde (Threshold): Den nivå där kompressorn påverkar den inkommande ljudsignalen. Kompressorn kommer inte att ha någon effekt på signaler under denna nivå.

Knee: Den exakta punkt som kompressorn börjar reducera ljudstyrkan.

Hard Knee - övergången är plötslig och definitiv.

Soft Knee - en mjuk övergång från förstärkare till kompressor, möjliggör ett bredare spektrum av effektiva tröskelvärden.

Attack: Tiden kompressorn tar innan den påverkar en signal när den har överskridit tröskelnivån. Dessa inställningar är viktiga för att fastställa den slutliga ljudkvaliteten vad gäller dess ljushet eller höga frekvensinnehåll.

Snabb attack - komprimerar signalen mycket snabbt och påverkar ljudstyrkan på vågforms-nivå.

Långsam attack - låter den främre, övergående sektionen av ljudet att passera kompressorn innan den börjar ge för mycket effekt.

Release: Tiden det tar signalen att ska återvända från komprimerad till en normal, förstärkt signal när ljudet sjunker under tröskelvärdet.