Timpani

Timpani (även kallad Kettle Drum) är en avstämd bastrumma som kan replikera och förbättra tonhöjden på de nedre basinstrumenterna, till exempel basbaren eller tuban. Används i orkestrar sedan 1700-talet, har timpaniens roll i orkestern blivit varierad och framträdande och har sin egen unika roll i en orkester. evolution av pedal timpani innebär nu att en uppsättning timpani kan spela full kromatisk våg.

Visa all information

Timpani

Första 10 produkter som visas