MIDI-keyboard

MIDI keyboards kan vara ett av de mest nyttiga tilläggen till din "studio setup". En MIDI-keyboard hjälper inte bara att effektivisera ditt arbetsflöde, utan gör det också lätt för dig att vara mera kreativ med din programvara. Dessa keyboards ansluter vanligtvis till datorn via USB och kan tilldelas till program VSTS, DAWs, Syntar och samplers. De flesta MIDI- keyboards inkluderar transponeringsalternativ som låter dig växla mellan oktaver. Vissa modeller har även modulerings- och/eller "pitch bend"-hjul, knappar samt vridknappar som kan tilldelas för att sända skräddarsytt MIDI för att hjälpa styra din program- och hårdvara.

Visa all information

Mest populära MIDI-keyboards

Om MIDI-keyboard

MIDI-keyboard ser ut ungefär som ett traditionellt musikkeyboard, men har generellt inte sina egna inbyggda ljud. MIDI-keyboard behöver i stället användas i kombination med en dator och programvaruinstrument eller externa moduler för att generera ljud.

Idag kan nästan alla MIDI-keyboard anslutas till datorn via USB. Vissa modeller har även en extra "MIDI-IN" eller "MIDI-OUT" port för anslutning till extern hårdvara såsom synthesizers. Vanligtvis har ett MIDI-keyboard 25, 49, 61 eller 88 tangenter, men nästan alla har en oktav-skiftknapp så att du kan komma åt ett helt notomfång. MIDI-keyboard kan också har ett moduleringshjul och Pitch-Bend för extra uttryck. Ytterligare knoppar, knappar & faders kan ofta anpassas för att styra element av din programvara som svarar på MIDI input.

Ett MIDI-Keyboard, eller Master keyboard, är en digital enhet som skickar MIDI-data till andra enheter som kan ta emot den. Den vanligaste användningen av ett MIDI-keyboard är att spela VST eller "programvaruinstrument" på en dator. Andra användningsområden inkluderar att skicka programändringar till DAW musikprogramvara, så att du kan styra ett antal parametrar utan att behöva använda musen, och även för sequencing eller att spela hårdvarusynthesizer moduler. Idag använder nästan alla MIDI som överförs och ansluts direkt via USB.