12-Strängade gitarrer

12-Strängade gitarrer liknar vanliga 6-strängade gitarrer, men har 6 extra strängar som är stämda unisont, vanligtvis en oktav högre än dess standardmotsvarighet.

View All Information

Mest populära 12 sträng akustiska gitarrer

Första 21 produkter som visas