Effekt-plugins

Effekter Plugins är mjukvarubaserade virtuella effekter som används inom värdprogram såsom Sonar eller Cubase. Ungefär som hårdvarueffektenheter, kan de virtuellt kedjas tillsammans för att skapa en effektrack - Ableton Live tillåter användare att skapa sina egna effektracks genom att kombinera plugins. Effekter kommer att variera från traditionella typer såsom reverb, delay och komprimering, till mer avancerade och experimentella typer såsom detaljerade förseningar, glitch och även "pitch"-korrigering såsom Celemony's Melodyne.

Effekt-plugins

Första 32 produkter som visas