Baskabinetter

Baskabinetter är nyckeln till att få din bas hörd. De är den sista länken i kedjan mellan dig och din mick eller publik. Helst bör du hitta ett baskabinett som inte stör alltför mycket reproduktionen av din egen baston. Högtalarkabinettet du väljer beror på vilken typ av lokaler du kommer spela och ljudet du gillar.

Visa all information

Mest populära Baskabinett

Första 29 produkter som visas