Korg Kross

Korg Kross är utformad for resande musiker; dess latt design gor det latt att transportera. Det kan också drivas av sex AA-batterier vilket gor det lattanvant i alla situationer. For att tillgodose dessa olika situationer, är Kross utrustad med en mangd olika hogkvalitativa ljud alltifran pianon till experimentella synt ljud. Alla ljud är latt tillganglig via en stromlinjeformad ljud valjare, med en extra favorit funktionen, som later dig komma at din onskade ljud med en knapptryckning.

Korg Kross

Första 4 produkter som visas