Pad styrenheter

Pad styrenheter härrör från hårdvara trummaskiner och sampler. Anmärkningsvärda instrument såsom den AKAI MPC och Roland TR-707 skulle använda pads och knappar för att utlösa och programmet ljud. Som dator baserat musikprogramvara utvecklad och började återge skapades dessa Sampling och prestanda funktioner MIDI-Kontrollenhets för att medfölja programvaran.

View All Information

Pad Contollers

Första 141 produkter som visas