Cajons

Cajons är snabbt på att bli ett av de mest populära percussion-instrument. Perfekt för användning i Latin och World music, eller för de unplugged akustiska spelningar och utomhus föreställningar.

Visa all information

De Mest Populära Cajons

Första 18 produkter som visas

Om Cajons

Cajon trumman är ett enkelt instrument med komplexa ljud. Vissa manniskor tror att Cajon harror från anvandningen av frakt lador som improviserade slagverk. Fran dessa odmjuka borjan är Cajon nu ett enormt populara instrument finns i manga olika typer av musik.

Cajon gor olika ljud beroende pa var och hur det slas - allt från en djupt basljud till en kraftig snara effekt. Om det att ge hela rytmsektionen eller agerar som en del av en storre ensemble Cajon är ett kraftfullt instrument i handerna pa bade nyborjare och experter.

For Cajon spelarna det finns inga regler. En nyborjare kan latt lirka ut en bra rytm från trumman men i handerna pa en expert pa Cajon producerar en rik, resonant och komplexa ljud. Med lite ovning kan borja alla nyborjare att beharska nyanser i Cajon!