Desktop moduler

Desktop-moduler är modulära Synthar som är antingen små färdiga moduler eller komponenter för modular rack (icke-Eurorack). Komponenter kan vara enskilda enheter eller kan ansluta till andra enheter eller även andra modulära Synhtar.

Visa all information

Desktop moduler

Första 21 produkter som visas