Desktop moduler

Desktop moduler är modulära Synhtar som är antingen små färdiga moduler eller komponenter för modulära racks (icke-Eurorack). Komponenter kan vara enskilda enheter eller kan ansluta till andra enheter eller även andra modulära Synhtar.

Visa all information

Desktop moduler

Första 22 produkter som visas